Yasin, Melikşah

Uygulama ve yargı kararları ışığında özelleştirmenin hukuki rejimi / Özelleştirmenin hukuki rejimi. Melikşah Yasin. - Yenilenmiş 2. baskı. - xiv, 254 sayfa ; 24 cm. - Beta ; 1719. Hukuk dizisi ; 773. .

Bibliyografya (sayfa 249-254)

9789752956131


Özelleştirme--Hukuk ve mevzuat--Türkiye
Privatization--Law and legislation --Turkey
Kamu iktisadi teşebbüsleri--Hukuk ve mevzuat--Türkiye
Government business enterprises--Law and legislation--Turkey

KKX2893 / .Y37 2007
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.