Tatçı, Mustafa

Yunus'un gül bahçesinden : Yunus Emre'nin hayatı -eserleri sanatı ve şerhler I-II / Tatçı, Mustafa. - 818 sayfa. ; 19 cm.

Includes bibliographical references and index.


Yunus Emre, -1320? --Criticism and interpretation


Turkish poetry
Türk şiiri

PL248.Y86 / T32 2013
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.