Brummett, Palmira Johnson, 1950-

İkinci Meşrutiyet basınında imge ve emperyalizm, 1908-1911 = Image and imperialism in the Ottoman revolutionary press, 1908-1911 / Image and imperialism in the Ottoman revolutionary press, 1908-1911 Palmira Brummett ; çeviren Ayşen Anadol. - 563 pages: illustration; 20 cm. - İletişim Yayınları ; Araştırma-İnceleme Dizisi ; 895 145 .

Includes bibliographical references (p. 531-552) and index.

9750501276


Turkish newspapers--History--20th century
Caricatures and cartoons--History--Turkey--20th century

PN5355.T9 / B7819 2003
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.