Ali Enver, 1848-1920

Sema'-hane-i edeb : [Mevlevî şairler] / Ali Enver ; hazırlayan Sadık Erdem. - vii, 185 pages ; 24 cm. - Türk Tarih Kurumu Yayınları ; Dizi ; IV/A-2-2.11 1 .

Includes bibliographical references (pages 227-230) and index.
Turkish poetry
Türk şiiri
Şairler, Türk--Biyografi
Poets, Turkish--Biography

PL213 / .A45 2013
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.