Günümüz dünyasında Müslüman azınlıklar : III. Kutlu Doğum İlmi Toplantısı - 327 s. ; 22 cm. - Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Yayınları; 293. Sempozyumlar/Paneller; 3. .

Bibliyografya.

9753893477


Azınlıklar--Müslümanlar
Minorities--Muslim

BP63.A1 / G86 1998
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.