Ceza muhakemesi hukuku : temel blgiler / Veli Özer Özbek ; Koray Doğan ; Pınar Bacaksız ; İlker Tepe. - Genişletilmiş ve güncellenmiş 6. baskı. - 592 s. 13 cm

Includes index.

9789750238659


Ceza muhakemeleri usulü--Türkiye.
Criminal procedure--Turkey.

KKX4610 / C493 2016
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.