Akman, Toygar

Dünyanın sibernetik oluşumu / Toygar Akman. - 227 s. 13 cm - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel yayın No ; Bilim Dizisi ; 287 7 .

Dizin ve Kaynakça var.


Sibernetik--Tarih
Cybernetics--History

Q305 / .A46 1982
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.