Marx, Karl, 1818-1883

Devlet ve hukuk / Karl Marx & Friedrich Engels ; derleyen ve çeviren Rona Serozan ; yayıma hazırlayan İlbay Kahraman. - 191 pages : illustrations ; 22 cm - Ayrıntı; İnceleme Dizisi; 1040. 281. .



9786053141488


Hukuk ve sosyalizm
Komünist devlet

K357
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.