Açıklamalı - şematik pratik çalışma kitabı -I- : Ceza hukuku genel hükümler / Ceza hukuku genel hükümler. Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Doç. Dr. Koray Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Bacaksız, Dr. Öğr. Üyesi Serkan Meraklı, Arş. Gör. İlker Tepe, Arş. Gör. İsa Başbüyük. - Güncellenmiş ve Geliştirilmiş 17. Baskı Eylül 2018 (Ankara) - 280 pages : charts ; 24 cm - Seçkin. Hukuk ; 734 .

Konulara ilişkin özet açıklamalar -- Çözümlü ve çözümlenmemiş pratik çalışmalar -- Yargı kararları -- Önceki yıllara ait çıkmış sorular -- Test soruları ve yanıtları.

9789750250019 (volume 1)


Ceza hukuku--Türkiye

KKX3800
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.