Özbek, Veli Özer

TCK İzmir şerhi : Türk ceza kanununun anlamı : (açıklamalı - gerekçeli - içtihatlı) / Türk Ceza Kanunu İzmir şerhi Doç. Dr. Veli Özer Özbek. - v. : 24 cm. - Hukuk kitapları dizisi ; 356. .

v.1 Genel hükümler (Madde 1-75)

Cilt 2 Özel hükümler (Madde 76 - 169 ) Uluslararası suçlar ve kişilere karşı suçlar

9789750206818


Ceza hukuku--Türkiye
Ceza yargılaması (Uluslararası hukuk)
İnsanlığa karşı suçlar (Uluslararası hukuk)

KKX3794.32005.A6
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.