Gazzali, 1058-1111

Tercüme-i Tıbrü'l-mesbûk fî nasâyihi'l-vüzerâ ve'l-mülûk : inceleme - metin / Tıbrü'l-mesbûk fî nasâyihi'l-vüzerâ ve'l-mülûk Naṣīḥat al-mulūk Âşık Çelebi ; hazırlayanlar, Filiz Kılıç, Tuncay Bülbül. - 406 pages : facsimiles ; 24 cm. - Türk-İslam bilim kültür mirası dizisi ; 18 .

Originally written in Persian under title: Naṣīḥat al-mulūk.

Includes bibliographical references (unnumbered page 177- page 178) and index.


Romanized version and facsimile text in Ottoman Turkish; with introductory material in modern Turkish.

9789944252942 9944252948


Prenslerin eğitimi
Krallar ve hükümdarlar
Kings and rulers--Religious life.
Şairler, Türk--16. yüzyıl--Biyo-bibliyografya


İslam İmparatorluğu--Tarih
İslam İmparatorluğu --Krallar ve hükümdarlar--1800'den önceki çalışmalar

JC393.A3 / A86 2017
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.