Aşık Çelebi, 1520-1572

Mi’racü’l-Eyale : Aşık Çelebi’nin siyasetnamesi : (inceleme-tenkitli metin) / Mi’racü’l-Eyale ve Minhacü’l-Adale Aşık Çelebi ; hazırlayan: Muhammed Usame Onuş, Abdurrahman Bulut, Ahmet Çelik. ; editör: Özgür Kavak, Hızır Murat Köse - 272 pages ; 28 cm - Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı yayınları ; Bilim ve felsefe serisi ; 105 38 .

Includes bibliographical references and index

9789751741103


İslam ve devlet
İslam ve siyaset

JC49 / .A85 2018
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.