Kaya, Esma Bişkin

Investigation of tobacco consumption and tobacco consumption behavior among foundation University students in Turkey / Türkiye'de vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilerin tütün tüketim davranışlarının incelenmesi Esma Bişkin Kaya ; thesis advisor Nur Asena Caner. - xv, 98 pages : illustrations ; 30 cm

Tez (Yüksek Lisans)--TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Haziran 2019.

This study inquiries into the factors that increase the risk of using cigarette and hookah and, for current smokers, the factors that affect expenditures on these products by foundation university students in Turkey. It also examines the joint relationship between cigarette and hookah consumption behaviors. The data used in the study was collected by an internet-based survey. In the econometric analyses, logistic regression was used to examine the risks of hookah use and smoking. Moreover, the bivariate probit model is used to analyze the joint relationship between hookah and cigarette consumption. Results indicate that male students are more likely to use these tobacco products than females. In addition, a higher number of people using cigarettes and hookah in the social network of a student increases both the risk of using these products and the amount of expenditure. The estimates from the bivariate probit model reveal that hookah and cigarette use are correlated. Bu çalışmada, vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilerin sigara ve nargile kullanma olasılıklarını arttıran faktörler ve mevcut kullanıcıların bu ürünler için yaptıkları aylık harcamayı etkileyen faktörler araştırılmaktadır. İlave olarak, sigara ve nargile tüketim davranışlarının birbiriyle ilişkisi incelenmektedir. Çalışmanın datası internet tabanlı anket ile toplanmıştır. Çalışmada nargile ve sigara kullanım risklerini analiz etmek için lojistik regresyon kullanılmıştır. Bu tezde ilave olarak, tanımlayıcı istatistikler ile nargile ve sigara tüketimin birbiriyle ilişkisini analiz etmek için iki değişkenli probit model kullanılmaktadır. Çalışmanın sonuçlarına göre, erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre bu tütün ürünlerini kullanıyor olma olasılıkları daha yüksektir. Ayrıca, öğrencilerin çevrelerinde sigara ve nargile kullanan kişilerin çoğalması, öğrencilerin hem bu ürünleri kullanma risklerini hem de mevcut kullanıcıların harcama tutarlarını arttırdığı gözlenmiştir. Son olarak, sigara ve nargile tüketimi birbirini etkilediği iki değişkenli probit model ile gösterilmiştir.


Dissertations, Academic

Sigara Nargile İki-Değişkenli Probit Lojistik Cigarette Hookah Bivariate Probit Logistic
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.