Gevrekzâde Hâfız Hasan Efendi, 1727-1801

Neticetü’l-fikriyye : çocuk sağlığı ve gelişimi (inceleme-metin) / Gevrekzade Hasan Efendi ; hazırlayan Şaziye Dinçer Bahadır. - 334 pages ; 24 cm - Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı yayınları ; Bilim ve felsefe serisi ; 124 49 .

Includes index.

9789751741462


Çocuk sağlığı
Çocuk gelişimi
Çocuk Hastalıkları

WS 103
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.