Poroy, Reha

Ticari işletme hukuku / Reha Poroy ; Hamdi Yasaman. - 9. bs. - xix, 386 p. ; 24 cm. - Beta Basım Yayım Yayın; no. 602, Hukuk Dizisi; 241 .

Includes bibliographies and index.

9754864977


Ticaret hukuku--Türkiye

KKX920 / .P67 2001
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.