Türkiye eğitim istatistikleri 2005-2006 = Education statistics of Turkey / T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. - xviii, 305pages : tables, graphs. ; 30 cm.

Metin Türkçe ve İngilizce.

9751127041


Eğitim--Türkiye--İstatistik

LA942 / .T87 2006
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.