Gümrük Birliği'nin sosyo-ekonomik etkileri ve Türk çalışma hayatı. - 70s. : tabl. - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yayınları ; TİSK İnceleme Yayınları ; 143 13 .

Kaynakçalar var.


Customs Unions--Economic aspects--Turkey
Customs Unions--Social aspects--Turkey
Gümrük Birliği--Ekonomik yönleri--Türkiye
Gümrük Birliği--Sosyal yönleri--Türkiye


Turkey--Foreign economic relations--European Union countries
Türkiye--Dış ekonomik ilişkiler--Avrupa Birliği ülkeleri

HC241.25.T9 / G86 1995
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.