İnsan hakları (konferanslar), 14 Nisan-26 Aralık 2006 / Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi. - 172 s. ; 24 cm. - Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi yayınları. .


Human rights--History--Congresses
Human rights--Turkey--Congresses
İnsan hakları--Tarih--Kongreler
İnsan hakları--Türkiye--Kongreler

JC571 / .İ5 2006
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.