The changes and transformations in the socio-economic and political structure of Turkey within the EU negotiations = AB müzakere sürecinde Türkiye'nin sosyo-ekonomik ve siyasi yapısındaki değişim ve dönüşümler / AB müzakere sürecinde Türkiye'nin sosyo-ekonomik ve siyasi yapısındaki değişim ve dönüşümler. editors Muhittin Demiray, Hüsamettin İnaç, Rafet Aktaş, Tansel Çetinoğlu, Niyazi Kurnaz. - 1044 p. ; 28 cm.

9789944141116


European Union--Turkey


European Union countries--Foreign economic relations--Turkey
Avrupa Birliği--Dış ilişkiler--Türkiye
Turkey--Foreign economic relations--European Union
Türkiye--Dış ekonomik ilişkiler--Avrupa Birliği
Avrupa Birliği ülkeleri--Dış ekonomik ilişkiler--Türkiye

HC241.25.T9 / C43 2007
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.