Birinci Dünya Harbi : Avrupa cepheleri / Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi. - v.,rnk. hrt.; 24 cm. - Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları ; 96/1 .

Kaynakçalar ve dizin var.

1.Galiçya cephesi.--2.Romanya cephesi. -- 3.Makedonya cephesi.


World War, 1914-1918
Dünya Savaşı, 1914-1918

D521 / .B57 1967
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.