Avrupa Birliğine doğru Türkiye sermaye piyasalarında sorunlar ve çözümler, 14-15 Eylül 2004 / TSPAKB. - 336 s. ; 21 cm. - TSPAKB Yayın No ; 22 .

9756483164


Avrupa Birliği--Türkiye
European Union--Turkey


Borsa--Türkiye
Sermaye piyasası--Türkiye--Kongreler
Capital market--Turkey--Congresses
Menkul kıymetler borsası--Türkiye
Stock exchanges--Turkey


Europe--Economic integration
Avrupa--Ekonomik bütünleşme

HG5706.5.A3 / S47 2004
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.