Confucius

Konfüçyüs'ün Konuşmaları Lun-Yü / Konuşmalar Konfüçyüs , Çeviren Muhaddere Özerdim. - 144 s.; 20 cm - Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları ; Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi ; Dünya Edebiyatından Seçmeler ; 970 222 47 .

9751101689


Ahlak--Çin
Ethics--China
Felsefe--Çin
Philosophy--China

PL2489.6 / .L8 1990
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.