Atatürk ve hukuk / Derleyenler Ender Tiftikçi, Mehmet Tiftikçi. - x, 374 s. : res. ; 24 cm. - Yargıtay Yayınları ; 27 .

Kaynakça var. Includes bibliographical references.

9759551071


Atatürk, Mustafa Kemal 1881-1938


Administrative law--Turkey
İdare hukuku--Türkiye
Hukuk--Türkiye
Law--Turkey


Türkiye--Tarih--Kurtuluş Savaşı, 1918-1923--Mizah
Turkey--Politics and government--19th century
Türkiye--Siyaset ve yönetim--19. yüzyıl
Turkey--History--Revolution, 1918-1923

DR592.K4 / A83 1999
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.