Düzel, Osman

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği ve Türk hukuk sistemi / Osman Düzel. - vi,92 s : 24 cm.

Uzmanlık Tezi.

Includes bibliographical references: p. 86-88.

9751936616


International and municipal law --Turkey
Hukuk--Avrupa Birliği ülkeleri
Law--European Union countries
Uluslararası ve iç hukuk--Türkiye
Constitutional law--Turkey--Turkey
Anayasa hukuku--Türkiye


European Union--Turkey
Avrupa Birliği--Türkiye

KKX2325 / .D89 2004
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.