Zevkliler, Aydın

Medeni hukuk pratik çalışmaları / Aydın Zevkliler ,Ayşe Havutçu,Hakan Albaş,Mehmet Beşir Acabey,İlknur Serdar,Damla Gürpınar. - Yeni Medeni Kanuna Göre İşlenmiş 8. bs. - 803 pages ; 23 cm.

9756809086 (pbk.)


Medeni hukuk
Medeni hukuk--Sözlükler--Türkiye
Aile hukuku

KKX500
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.