Gelir vergisi rehberi / haz. Tuncel Atabey. - 258 s. : tabl. ; 23 cm. - Vergi Sorunları Dergisi ; 258 .

Vergi sorunları dergisinin Mart 2010 sayısının ücretsiz eki.


Income tax--Law and legislation--Turkey
Gelir vergisi--Hukuk ve mevzuat--Türkiye
Vergi yönetimi ve usulü--Türkiye
Tax administration and procedure--Turkey
Vergilendirme--Hukuk ve mevzuat--Türkiye
Taxation--Law and legislation--Turkey

KKX3550 / .G45 2010
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.