Tuhr, Andreas von, 1864-1925

Borçlar hukunun umumi kısmı : cilt ; 1-2 / Andreas von Tuhr ; çeviren Cevat Edege. - Yanlışları düzeltilmiş, Almanca ve Fransızca metinlerden madde numaraları ile dipnotları karşılaştırılmış, Türk borçlar kanunu ve medeni kanunu ile İsviçre borçlar kanunuve medeni kanunu madde numaralarına göre karşılaştırmalı cetvelli, Sözlüklü, Gözden geçirilmiş 2. baskı - volumes (1038 pages ); 24 cm. - Yargıtay Yayınları ; 15 .

İki cilt bir arada.

Includes bibliographical references.


Yasalar çatışması
Borçlar (Hukuk)--Türkiye

KKX810 / .T8419 1983
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.