Ana hatlarıyla ceza muhakemesi hukuku : (Record no. 200437014)

000 -LEADER
fixed length control field 22080cam a2200445 i 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 200437014
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TR-AnTOB
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20200401163232.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field ta
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 190326s2018 tu ger gert t1 tur d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9789750250293
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TR-IsYBT
Language of cataloging eng
Description conventions rda
Transcribing agency TR-IsYBT
Modifying agency TR-AnTOB
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title Türkçe
050 14 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number KKX4610
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) KKX4610
Local cutter number (OCLC) ; Book number/undivided call number, CALL (RLIN) .A53 2018
245 00 - TITLE STATEMENT
Title Ana hatlarıyla ceza muhakemesi hukuku :
Remainder of title ders kitabı /
Statement of responsibility, etc. Yazarlar: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bahri Öztürk, Prof. Dr. Durmuş Tezcan, Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, Dr. Öğr. Üyesi Özge Sırma Gezer, Dr. Öğr. Üyesi Yasemin F. Saygılar Kırıt, Dr. Öğr. Üyesi Esra Alan Akcan, Dr. Öğr. Üyesi Efser Erden Tütüncü, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Özaydın, Arş. Gör. Derya Altınok Villemin, Arş. Gör. Mehmet Can Tok ; editör Bahri Öztürk.
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement Güncellenmiş beşinci baskı: Eylül 2018 (Ankara)
264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture Ankara :
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer Seçkin,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2018.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 552 pages ;
Dimensions 24 cm
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Content type code txt
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Media type code n
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Carrier type code nc
Source rdacarrier
490 0# - SERIES STATEMENT
Series statement Seçkin. Hukuk No ;
Volume/sequential designation 1034
500 ## - GENERAL NOTE
General note Includes index.
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note İçindekiler<br/>Kısaltmalar 19<br/>1. Bölüm<br/>CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TANIMI, TARİHÇESİ, KAYNAKLARI<br/>§ 1. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TANIMI 25<br/>I. Terim, Kavram 25<br/>II. Amacı 26<br/>III. Hukuk Sistematiğindeki Yeri 26<br/>§ 2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TARİHÇESİ 26<br/>§ 3. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 28<br/>2. Bölüm<br/>CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU, UYGULAMA ALANI, CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞ ŞEMASI VE ŞARTLARI<br/>§ 1. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU 31<br/>§ 2. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI 32<br/>I. Yer Bakımından Uygulama 32<br/>II. Zaman Bakımından Uygulama 33<br/>§ 3. CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞ ŞEMASI 34<br/>§ 4. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI 37<br/>I. Genel Olarak 37<br/>II. Dava Şartları 39<br/>1. Çeşitleri 39<br/>A. Şikâyet 39<br/>B. Dava Süresi 42<br/>C. İzin 43<br/>D. Talep 44<br/>E. Yargı Bulunmaması 45<br/>F. Açık Dava Bulunmaması 45<br/>G. Önödeme 46<br/>H. Uzlaştırmanın Gerçekleşmemesi 48<br/>2. Dava Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 55<br/>III. Yargılama Şartları 57<br/>1. Çeşitleri 57<br/>A. Sanığın Hazır Bulunması 57<br/>a. Gaiplik 57<br/>b. Sanığın Yokluğu Halleri 58<br/>aa. Kavram 58<br/>bb. Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması 59<br/>cc. Sanığın Yokluğunda Duruşma 59<br/>dd. Sanığın Duruşmadan Bağışık (Vareste) Tutulması 60<br/>ee. Sanığın Duruşmadan Çıkarılabileceği Haller 61<br/>c. Kaçaklık 62<br/>aa. Kavram 62<br/>bb. Kaçaklara Özgü Koruma Tedbirleri 63<br/>aaa. Kaçaklar Hakkında Tutuklama 63<br/>bbb. Güvence (Teminat) Belgesi 64<br/>ccc. Özel Elkoyma 65<br/>ddd. Sanığın Müdafi Gönderme Hakkı 66<br/>d. Eski Hale Getirme 66<br/>B. Sanığın Akıl Hastası Olmaması 66<br/>C. Bekletici Sorunun Çözümü 67<br/>D. Geçici Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması 67<br/>2. Yargılama Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 68<br/>3. Bölüm<br/>CEZA MUHAKEMESİNDE İNSAN HAKLARI VE<br/>CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ<br/>§ 1. KAVRAM 69<br/>I. İnsan Hakları 69<br/>II. İnsan Hakları Düşüncesinin Gelişimi 70<br/>1. Batı’da 70<br/>2. Türkiye’de 72<br/>3. Yirminci Yüzyılda İnsan Haklarının Gelişimi 74<br/>A. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Tarafından Yapılan Çalışmalar 74<br/>a. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 74<br/>b. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (Beyannamesi) 74<br/>c. Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi 75<br/>d. İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 77<br/>B. Avrupa Konseyi Tarafından Yapılan Çalışmalar 77<br/>a. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 77<br/>b. İşkenceye Karşı Avrupa Sözleşmesi (İKAS) 82<br/>C. AGİK Süreci 82<br/>§ 2. GENEL İNSAN HAKLARI 83<br/>I. Kişi Dokunulmazlığı 83<br/>1. Kavram 83<br/>2. Kişi Dokunulmazlığına İlişkin Bazı Sorunlar 86<br/>A. Ölüm Oruçları 86<br/>B. Göz Altında Ölümler 86<br/>C. Silah Kullanma ve Silahlı Çatışma 87<br/>D. Kayıp Kişiler 90<br/>E. Faili Meçhul Öldürme ve Öldürmeye Teşebbüs Olayları 91<br/>II. Kişi Hürriyeti ve Güvenliği 91<br/>III. Kanun Önünde Eşitlik 92<br/>IV. Din ve Vicdan Hürriyeti 92<br/>V. Düşünce ve Kanaat Hürriyeti 92<br/>VI. Mülkiyet Hakkı 93<br/>§ 3. CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ 93<br/>I. Hukuk Devleti İlkesi 93<br/>1. İnsan Haklarının Gerçekleştirilmesi 94<br/>2. Adaletin Sağlanması 94<br/>3. Güvenliğin Temin Edilmesi 95<br/>II. İnsan Haysiyetinin Korunması (Dokunulmazlığı) İlkesi 97<br/>III. İşkence Yasağı 99<br/>IV. Dürüst İşlem İlkesi (Adil Yargılama Yükümlülüğü, Adil Yargılanma Hakkı) 102<br/>1. Genel Olarak 102<br/>2. CMK’da Adil Yargılama Yükümlülüğü, Adil Yargılanma Hakkı 103<br/>A. CMK’da Adil Yargılamanın Unsurları 104<br/>a. Bağımsızlık ve Tarafsızlık 104<br/>b. Kanunla Kurulmuş Mahkeme 105<br/>c. Makul Sürede Yargılama 105<br/>d. Aleniyet 109<br/>e. Denetim 109<br/>f. Silahların Eşitliği 111<br/>3. İlkeye İlişkin Diğer Düzenlemeler 114<br/>V. Bağımsız ve Tarafsız Hakim İlkesi 114<br/>VI. Meram Anlatma İlkesi 116<br/>VII. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi 116<br/>VIII. Halka Açıklık İlkesi 117<br/>IX. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi 117<br/>X. Maddî Gerçeğin Araştırılması İlkesi 120<br/>XI. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi 122<br/>XII. Vasıtasızlık (Doğrudan Doğruyalık) İlkesi 122<br/>XIII. Sözlülük İlkesi–Yazılılık İlkesi 124<br/>XIV. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi – Maksada (Maslahata) Uygunluk İlkesi 125<br/>XV. Öteki İlkeler 127<br/>§ 4. MUHAKEMENİN YÜRÜYÜŞÜNE İLİŞKİN İNSAN HAKLARI 128<br/>I. Hak Arama Hakkı 128<br/>II. İsnadı ve Hakları Öğrenme Hakkı 128<br/>1. İsnadı Öğrenme Hakkı 128<br/>2. Hakları Öğrenme Hakkı 128<br/>III. Muhakemenin Sonuna Kadar Suçsuz Sayılma Hakkı (Masumluk Karinesi) 129<br/>IV. Kimse Kendisini ve Yakınlarını Suçlandırıcı Beyanlarda Bulunmaya Zorlanamaz İlkesi (Nemo Tenetur İlkesi) 129<br/>V. Kimsenin Başkasının Fiilinden Dolayı Yargılanmaması Hakkı (Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği İlkesi) 129<br/>VI. Kanunda Suç Olarak Gösterilmemiş Bir Fiilden Dolayı Takibata Uğramama ve Kanunda Öngörülmemiş Bir Cezaya Çarptırılmama Hakkı (Suçların ve Cezaların Kanunîliği İlkesi) 129<br/>VII. Savunma Hakkı 130<br/>VIII. Kanunî (Olağan) Hâkim Tarafından Yargılanma Hakkı 131<br/>IX. Tercüman Hakkı 131<br/>X. Makul Süre İçinde Yargılanma Hakkı 132<br/>XI. Sağlıklı Bir Ortamda Yargılama Hakkı 134<br/>XII. Denetim Muhakemesine Başvurma Hakkı 134<br/>XIII. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması Hakkı 135<br/>§ 5. CEZA MUHAKEMESİNDE İNSAN HAKLARININ, TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN İHLÂLİNİN SONUÇLARI 135<br/>§ 6. TEMEL HAK İHLALLERİNİN DENETİM MAHKEMESİ OLARAK ANAYASA MAHKEMESİ VE BU MAHKEMEYE BİREYSEL BAŞVURU 135<br/>4. Bölüm<br/>CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLÂTI<br/>§ 1. MAHKEMELER VE HAKİMLİKLER 139<br/>§ 2. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 141<br/>§ 3. BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ 141<br/>§ 4. YARGITAY 143<br/>§ 5. TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞSAVCILIĞI 143<br/>5. Bölüm<br/>CEZA MUHAKEMESİNE KATILAN KİŞİLER<br/>§ 1. HÂKİM 149<br/>I. Hâkimlerde Bulunması Gereken Nitelikler 149<br/>1. Tarafsızlık 150<br/>A. Hâkimin Davaya Bakamayacağı Durumlar (Ret Sebepleri) 151<br/>a. Görev Yasakları 151<br/>b. Tarafsızlığı Şüpheye Düşüren Durumlar 153<br/>B. Hâkimin Reddi Muhakemesi 154<br/>a. İddia 154<br/>b. Savunma 154<br/>c. Yargılama 154<br/>2. Bağımsızlık 156<br/>II. Hâkimlerin Çeşitleri 158<br/>III. Hâkimlerin Yetkileri 159<br/>1. Madde Bakımından Yetki (Görev) 159<br/>A. Genel Olarak 159<br/>B. İstisnaen Madde Bakımından Yetkili Olma Durumları 161<br/>a. İşin Yanlışlıkla Madde Bakımından Yetkisiz Mahkemeye Gelmesi 161<br/>b. Bağlantı (İrtibat) 162<br/>aa. Anlamı 162<br/>bb. Çeşitleri 162<br/>aaa. Sübjektif Bağlantı – Objektif Bağlantı 162<br/>bbb. Dar ve Geniş Bağlantı 162<br/>ccc. Tek Çeşit ve Karışık Bağlantı 163<br/>ddd. Öteki Bağlantı Çeşitleri 163<br/>cc. Bağlantı Bulunmasının Sonuçları 163<br/>aaa. Birleştirme 163<br/>bbb. Nispi Muhakeme Yapma 165<br/>ccc. Bekletici Sorun (meselei müstehire) Sayma 166<br/>2. Yer Bakımından Yetki (Yetki) 166<br/>A. Genel Olarak 166<br/>B. İstisnaen Yer Bakımından Yetkili Olma Durumları 169<br/>a. Muhakemenin Nakli 169<br/>b. İstinabe 170<br/>c. Bağlantı 171<br/>3. Kişi Bakımından Yetki 171<br/>A. Genel Olarak 171<br/>B. İstisnaen Kişi Bakımından Yetkili Olma Durumu: Bağlantı 172<br/>4. Görev Bakımından Yetki (Fonksiyonel Yetki) 172<br/>§ 2. SAVCI 173<br/>I. Kavram 173<br/>II. CMK’nın Yeni Savcı Modeli 176<br/>1. Genel Olarak 176<br/>2. Savcı–Adli Kolluk İlişkisi 176<br/>3. Dava Açma Tekeli, İddia Görevinin Birliği İlkesi 179<br/>4. Savcı Taraf Değildir 179<br/>5. Savcı Özerktir 180<br/>6. Yer Bakımından Yetki 180<br/>7. Soruşturma Mecburiyeti 180<br/>8. İddianamede Yer Alacak Hususlar 181<br/>9. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Denetimi 185<br/>§ 3. MAĞDUR, SUÇTAN ZARAR GÖREN, KATILAN (MÜDAHİL) 187<br/>I. Mağdur, Suçtan Zarar Gören 187<br/>II. Katılan (müdahil) 190<br/>§ 4. ŞÜPHELİ – SANIK 191<br/>§ 5. MÜDAFİ 195<br/>§ 6. ADLİ KOLLUK 209<br/>§ 7. ZABIT KATİBİ VE DİĞER KİŞİLER 211<br/>6. Bölüm<br/>CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ<br/>§ 1. TANIMI 213<br/>§ 2. ÇEŞİTLERİ 213<br/>§ 3. SÜRELER 214<br/>I. Çeşitleri 214<br/>II. Eski Hale Getirme 214<br/>§ 4. BİLDİRİLMESİ 215<br/>§ 5. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR 219<br/>§ 6. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ 220<br/>7. Bölüm<br/>CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT<br/>§ 1. ESASLARI 223<br/>§ 2. İSPAT ARAÇLARI (DELİLLER) 225<br/>I. Sanık Açıklamaları, İkrar 225<br/>II. Tanık Açıklamaları 227<br/>III. Sanık ve Tanıktan Başka Kişilerin Açıklamaları 248<br/>IV. Yazılı Açıklamalar (Belgeler) 249<br/>V. Görüntü ve (veya) Ses Kaydeden Araçlarla Açıklama 251<br/>VI. Belirtiler 254<br/>§ 3. DELİLLERİN TOPLANMASI, MUHAFAZASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 256<br/>I. Delillerin Toplanması 256<br/>1. Esasları 256<br/>2. Sorgu (İfade Alma) 258<br/>A. Genel Olarak 258<br/>a. Terim 258<br/>b. Kavram 258<br/>B. Sorgunun Görevi (Amacı) 260<br/>3. Keşif 260<br/>A. Genel Olarak 260<br/>B. Ölü Muayenesi ve Otopsi 262<br/>a. Ölü Muayenesi 262<br/>b. Otopsi 263<br/>II. Delillerin Muhafazası 264<br/>III. Delillerin Değerlendirilmesi 265<br/>1. Esasları 265<br/>2. Bilirkişi 267<br/>3. Delil Yasakları 274<br/>A. Kavram 274<br/>B. Tarihsel Çıkış Noktası ve Bugünkü Durum 276<br/>a. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi (CMK m. 147) 277<br/>b. Yasak Sorgu Metodları (CMK m. 148) 277<br/>c. Değerlendirme Yasakları (AY m. 38/6; CMK m. 217/2) 278<br/>aa. Genel Olarak 278<br/>bb. CMK m. 217/2’de Öngörülen Mutlak Değerlendirme Yasağının İncelenmesi 278<br/>cc. AY m. 38/6’nın Mutlak Anlaşılmasının Sonuçları 282<br/>C. Delil Yasaklarının Kapsamı 284<br/>D. Özel Kişiler Tarafından Hukuka Aykırı Yollarla Elde Edilen Delillerin Değerlendirilmesi 286<br/>8. Bölüm<br/>KORUMA TEDBİRLERİ<br/>§ 1. KAVRAM 287<br/>I. Terim, Tanım 287<br/>II. Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri 287<br/>1. Yasal Dayanak 287<br/>2. Suç Şüphelerinin Belli Bir Yoğunlukta Olması 287<br/>A. Şüphe 287<br/>B. Çeşitleri 288<br/>a. Basit Şüphe (=Başlangıç Şüphesi) 288<br/>b. Yoğun Şüphe 288<br/>aa. Yeterli Şüphe 289<br/>bb. Kuvvetli Şüphe 289<br/>3. Hükümden Önce Temel Bir Hakkı Sınırlaması 289<br/>4. Geçici Olması 289<br/>5. Muhakemenin Yapılabilmesini Sağlamak ve/veya Verilecek Kararın Kâğıt Üzerinde Kalmasını Önlemek ve/veya Delil Temin veya Muhafaza Etmek Amacının Bulunması 289<br/>6. Gecikmede Sakınca Bulunması 290<br/>7. Hakim, Gecikemez Hallerde, Savcı Kararı Bulunması 290<br/>8. Ölçülülük (Oranlılık İlkesi) Bulunması 290<br/>§ 2. ÇEŞİTLERİ 290<br/>I. Yakalama ve Gözaltına Alma 291<br/>1. Tanım 291<br/>2. Amacı ve Hukuksal Niteliği 291<br/>3. Yakalamanın Koşulları 293<br/>A. Herkes Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları 293<br/>B. Kolluk Görevlileri Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları 294<br/>4. Şikayete Bağlı Suçlarda Yakalama 296<br/>5. Asker Kişiler Hakkında Yakalama 296<br/>6. Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler 297<br/>A. Yakalanan Kişiye Yasal Haklarının Bildirilmesi 297<br/>B. Yakalanan Kişinin Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 298<br/>C. Yakalanan Kişinin Durumunun C. Savcısına Bildirilmesi 299<br/>D. Yakalanan Kişi ile İlgili Alınacak Önlemler 299<br/>E. Yakalama Tutanağı Düzenlenmesi 300<br/>F. Yakalanan Kişinin Gözaltına Alınması 300<br/>a. Genel Olarak 300<br/>b. Koşulları 301<br/>c. Gözaltı Süresi 301<br/>G. Yakalama ve Gözaltı İşlemlerinin Denetimi 304<br/>H. Yeniden Yakalama Yasağı 305<br/>I. Yakalama Emrine Dayanarak Yakalama 305<br/>II. Tutuklama 306<br/>1. Tanım 306<br/>2. Hukuksal Niteliği 307<br/>3. Amacı 307<br/>4. Koşulları 308<br/>A. Şüpheli veya Sanığın Huzurda Olması 308<br/>B. Somut Delillere Dayalı Kuvvetli Suç Şüphesinin Bulunması 309<br/>C. Tutuklama Nedenlerinden En Az Birinin Var Olması 310<br/>a. Kaçma, Saklanma ve Kaçma Şüphesini Uyandıran Somut Olguların Varlığı 310<br/>b. Delilleri Karartma Tehlikesi 311<br/>c. Tutuklama Nedenlerinin Varsayılması 312<br/>D. Ölçülülük 313<br/>a. Genel Olarak 313<br/>b. Tutuklama Yasakları 314<br/>E. Muhakeme Koşullarının Gerçekleşmesi 314<br/>F. Adli Kontrol Tedbirlerinden Birine Hükmedilmesinin Mümkün Bulunmaması 314<br/>5. Tutuklama Kararı 314<br/>A. Hakim Kararı 314<br/>B. Kararın Gerekçeli Olması 315<br/>6. Tutuklama Süresi 317<br/>7. Tutuklama Usulü 320<br/>8. Tutuklama Kararının Gözden Geçirilmesi 321<br/>9. İtiraz 322<br/>10. Tutuklanan Kişinin Durumu 323<br/>11. Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 324<br/>12. Kaçaklar Hakkında Tutuklama ve Güvence (Teminat) Belgesi 324<br/>A. Kaçaklar Hakkında Tutuklama 324<br/>B. Güvence (Teminat) Belgesi 325<br/>13. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi 325<br/>A. Genel Olarak 325<br/>B. Tutukluların Hakları 326<br/>a. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı 326<br/>b. Ziyaretçi Kabul Hakkı 327<br/>c. Haberleşme Hakkı 328<br/>d. Çalışma Hakkı 328<br/>C. Tutukluların Yükümlülükleri 328<br/>III. Adli Kontrol 329<br/>1. Tanım 329<br/>2. Amacı 331<br/>3. Adli Kontrolle Bağlantılı Yükümlülükler 331<br/>4. Uygulanma Koşulları 333<br/>A. Tutuklama Koşullarının Gerçekleşmiş Olması 333<br/>B. Bir Suç Dolayısıyla Yürütülen Bir Soruşturma ve Kovuşturma Bulunması 333<br/>5. Adli Kontrol Kararı 334<br/>6. Sona Ermesi 334<br/>7. Adli Kontrol Kararlarına Uyulmaması 335<br/>8. Adli Kontrol Kararına İtiraz 336<br/>9. Adli Kontrole Hukuka Aykırı Olarak Başvurulması 336<br/>IV. Zorla Getirme 336<br/>1. Şüpheli ve Sanığın Zorla Getirilmesi 337<br/>2. Tanık ve Bilirkişilerin Zorla Getirilmesi 338<br/>V. Arama 339<br/>1. Tanım 339<br/>2. Hukuksal Nitelik 339<br/>3. Aramanın Koşulları 341<br/>A. Makul Şüphe 341<br/>B. Hakim Kararı veya Yetkili Merciin Yazılı Emri 341<br/>C. Arama Yapılacak Kişiye İlişkin Koşullar 343<br/>a. Şüpheli veya Sanık Hakkında Yapılan Arama 344<br/>b. Diğer Kişiler Hakkında Yapılan Arama 344<br/>D. Aramanın Zamanına İlişkin Koşullar 344<br/>E. Arama Yapılacak Yere İlişkin Koşullar 345<br/>a. Üstte Arama 345<br/>b. Eşyada Arama 345<br/>c. Konutta Arama 345<br/>d. İşyerinde Arama 346<br/>e. Araçta Arama 350<br/>4. Arama Kararı veya Emri 350<br/>5. Aramanın Yerine Getirilmesi 351<br/>6. Bilgisayarlarda, Program ve Kütüklerinde Arama 352<br/>VI. Elkoyma 353<br/>1. Tanım 353<br/>2. Amaç ve Hukuksal Nitelik 354<br/>3. Koşulları 354<br/>A. Kişi Bakımından Aranan Koşullar 354<br/>B. Madde Bakımından Aranan Koşullar 354<br/>4. Elkoyma Kararı 354<br/>5. Çeşitleri 355<br/>A. Basit Elkoyma 355<br/>B. Özel Elkoyma 356<br/>a. Postada Elkoyma 356<br/>b. Taşınmaz, Hak ve Alacaklara Elkoyma 357<br/>c. Avukat Bürolarında Elkoyma 359<br/>d. Şirket Yönetimine Kayyım Atanması 359<br/>e. Bilgisayarlara Elkoyma 361<br/>f. Kaçaklara İlişkin Elkoyma 362<br/>6. Yargısal Denetim 362<br/>A. Hakim Tarafından Verilen Elkoyma Kararının Denetimi 362<br/>B. Cumhuriyet Savcısı ya da Adli Kolluk Amiri Tarafından Elkoyma Kararı Verilmesi Durumunda Denetim 363<br/>7. Sona Ermesi 363<br/>VII. Yeni Koruma Tedbirleri 363<br/>1. Beden Muayenesi ve Bedenden Örnek Alınması 364<br/>A. Tanım 364<br/>B. Amaç 364<br/>C. Hukuksal Nitelik 365<br/>D. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi 365<br/>a. Dış Beden Muayenesi 365<br/>b. İç Beden Muayenesi 366<br/>aa. Uygulanma Koşulları 366<br/>bb. Tedbirin Uygulanması 369<br/>cc. Elde Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi 370<br/>dd. Denetim Muhakemesi 371<br/>E. Şüpheli veya Sanık Dışındaki Diğer Kişilerin Beden Muayenesi 371<br/>2. Fizik Kimliğin Tespiti 372<br/>3. Yer Gösterme 374<br/>4. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi 376<br/>5. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi 394<br/>6. Teknik Araçlarla İzleme 399<br/>§ 3. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT 402<br/>I. Dayanak 402<br/>II. Tazminat Nedenleri 403<br/>III. Tazminatın Kapsamı 404<br/>IV. Yargılama 404<br/>1. Görevli ve Yetkili Mahkeme 404<br/>2. Taraflar 405<br/>3. Süre 406<br/>4. İstem 406<br/>5. İnceleme 406<br/>V. Tazminatın Geri Alınması 407<br/>VI. Rücu 407<br/>9. Bölüm<br/>CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ<br/>§ 1. GENEL OLARAK 409<br/>§ 2. SORUŞTURMA EVRESİ 410<br/>I. Kavram 410<br/>II. Soruşturma Evresinin Başlaması 410<br/>III. Soruşturma Evresinde Yetkili Olanlar 412<br/>1. Genel Olarak 412<br/>2. Savcının Soruşturma Evresinde Görev ve Yetkileri 414<br/>3. Soruşturma Evresinde Adli Kolluğun Görev ve Yetkileri 416<br/>4. Soruşturma Evresinde Sulh Ceza Hakiminin Görev ve Yetkileri 418<br/>5. Soruşturma Evresinde Valinin Görev ve Yetkileri 419<br/>IV. Delillerin Toplanması ve Muhafaza Altına Alınması 420<br/>V. Soruşturma Evresi Gizlidir 420<br/>VI. Soruşturma İşlemleri 420<br/>1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (=Takipsizlik) Kararı 422<br/>2. İddianame Düzenlenmesi 426<br/>§ 3. ARA MUHAKEME EVRESİ 428<br/>I. Genel Olarak 428<br/>II. İddianame Düzenlenmesi 429<br/>III. İddianamenin İncelenmesi 431<br/>1. Şekli Yönden İnceleme 431<br/>2. Delillerle Olayların İlişkilendirilmesi Yönünden İnceleme 433<br/>IV. İnceleme Süresi 436<br/>V. İtiraz Üzerine Düzenlenen İddianamenin İadesi Mümkün müdür? 436<br/>VI. İade Üzerine C. Savcısının Görevi 437<br/>VII. Denetim Muhakemesi (İtiraz) 437<br/>VIII. İddianamenin Kabulü ve Duruşma Hazırlığı 438<br/>§ 4. KOVUŞTURMA EVRESİ 438<br/>I. Duruşma Hazırlığı Devresi 439<br/>II. Duruşma Devresi 440<br/>III. Son Karar Devresi 450<br/>10. Bölüm<br/>DENETİM MUHAKEMESİ (KANUN YOLLARI)<br/>§ 1. DENETİM MUHAKEMESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ 465<br/>I. Kavram ve Tanım 465<br/>II. Amacı 465<br/>III. Denetim Muhakemesi Yolunun Öngörülmüş Olması 465<br/>IV. Denetim Muhakemesinin Konusu: Karar 466<br/>V. Başvuru Koşulu Olarak Hukuksal Yararın İhlal Edilmesi 466<br/>VI. Denetim Muhakemesi Yollarına Gidebilecekler 468<br/>1. Genel Açıklama 468<br/>2. C. Savcısı 468<br/>3. Şüpheli veya Sanık 469<br/>4. Katılan Sıfatını Almış Olanlar ile Katılma İsteği Karara Bağlanmamış, Reddedilmiş veya Katılan Sıfatını Alabilecek Surette Suçtan Zarar Görmüş Bulunanlar 470<br/>5. Sanık ya da Şüphelinin Yasal Temsilcisi ve Eşi (CMK m. 262) 471<br/>6. Müdafi veya Katılan Vekili Olarak Avukat (CMK m. 261) 472<br/>7. Eşya veya Diğer Malvarlığı Değerleri Üzerinde Hak Sahibi Olan Kişiler (CMK m. 256, m. 257/2) 473<br/>8. Diğer Kişiler 473<br/>VII. Denetim Muhakemesine Başvurmanın Etkileri 474<br/>1. Aktarma Etkisi 474<br/>2. Yayılma Etkisi 474<br/>3. Durdurma Etkisi 475<br/>VIII. Başvuruda Yanılma 476<br/>IX. İstem 477<br/>X. Başvurudan Vazgeçme ve Başvurunun Geri Alınması 478<br/>XI. Aleyhe Değiştirme Yasağı 481<br/>XII. Çeşitleri 483<br/>§ 2. İTİRAZ 483<br/>I. Tanım 483<br/>II. İtirazın Konusu 484<br/>III. İtiraz Nedenleri 484<br/>IV. İtiraz Yoluna Gidebilecek Kişiler 485<br/>V. İtiraz Süresi 485<br/>VI. İtirazı İnceleyecek Merci 485<br/>VII. İtiraz İncelemesi 486<br/>§ 3. İSTİNAF 488<br/>I. Genel Olarak 488<br/>II. İstinafın Konusu: Hüküm 494<br/>III. İstinaf Nedenleri ve İstinaf Başvurusunda İstinaf Nedenlerinin Gösterilmesi 495<br/>IV. İstinafa Başvurma Hakkı Olanlar 498<br/>V. İstinaf İstemi 498<br/>VI. İstinaf Süresi 499<br/>VII. İstinaf İsteminin Biçimi 503<br/>VIII. İstinaf Başvurusunun Etkileri 505<br/>IX. İstinaf Muhakemesi 507<br/>1. İstinaf Koşullarının Hükmü Veren Mahkeme Tarafından Araştırılması 507<br/>2. İstinaf İsteminin Tebliği ve Tarafların Görüşlerinin Alınması 509<br/>A. Öninceleme 511<br/>a. Ön İncelemenin Kapsamı 511<br/>aa. Yetki Bakımından 511<br/>bb. Başvuru Koşulları Bakımından 512<br/>b. Öninceleme Sonucunda Verilebilecek Kararlar 512<br/>aa. İstinaf Başvurusunun Reddi Kararı 512<br/>bb. İstinaf İsteminin Esastan Reddi Kararı 513<br/>cc. Bozma Kararı 514<br/>dd. Düzeltme Kararı 515<br/>3. İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılması 516<br/>A. Duruşma Hazırlığı 516<br/>B. Duruşma 517<br/>a. İlk Derece Yargılamasında Duruşma İçin Geçerli Kuralların Uygulanması 517<br/>b. Rapor ve Gerekçeli Kararın Okunması 518<br/>c. Tanıkların İfadesini İçeren Tutanakların Anlatılması 519<br/>C. İstinaf Dilekçesinin Reddi 520<br/>4. Duruşma Sonucu Verilebilecek Kararlar 521<br/>X. BAM Kararına Karşı Yasa Yolları 523<br/>1. İtiraz 523<br/>2. Temyiz 524<br/>3. Olağanüstü Kanun Yolu 526<br/>§ 4. TEMYİZ 526<br/>I. Genel Bilgi 526<br/>II. Temyizin Konusu 526<br/>III. Başvuru Koşulları 528<br/>IV. Ön İnceleme 529<br/>V. Temyiz Nedenleri 530<br/>VI. Temyiz İncelemesi 531<br/>VII. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilen Kararlar 532<br/>§ 5. KANUN YARARINA BOZMA 534<br/>§ 6. OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ 536<br/>§ 7. YARGILAMANIN YENİLENMESİ 539<br/>§ 8. YARGILAMANIN TEKRARLANMASI 543<br/>§ 9. ANAYASA MAHKEMESİNE VE AİHM’YE BİREYSEL BAŞVURU HAKKI VE CEZA MUHAKEMESİNE ETKİSİ 544<br/>Kavramlar Dizini 549<br/> <br/>
650 #7 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Ceza hukuku
Geographic subdivision Türkiye
Source of heading or term etuturkob
9 (RLIN) 48989
Topical term or geographic name entry element Ceza yargılaması
Geographic subdivision Türkiye
Source of heading or term etuturkob
9 (RLIN) 115759
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Öztürk, Bahri
Relator term author
-- editor
9 (RLIN) 73184
Personal name Erdem, Mustafa Ruhan
Relator term author
9 (RLIN) 73119
Personal name Sırma, Özge
Relator term author
9 (RLIN) 113950
Personal name Kırıt, Yasemin F. Saygılar
Relator term author
9 (RLIN) 113951
Personal name Akcan, Esra Alan
Relator term author
9 (RLIN) 113953
Personal name Erden, Efser
Relator term author
9 (RLIN) 113954
Personal name Özaydın, Özlem
Relator term author
9 (RLIN) 113952
Personal name Villemin, Derya Altınok
Relator term author
9 (RLIN) 127147
Personal name Tok, Mehmet Can
Relator term author
9 (RLIN) 127148
Personal name Tezcan, Durmuş
Relator term author
9 (RLIN) 73118
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme
Koha item type Book
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Total Checkouts Full call number Barcode Checked out Date last seen Date last checked out Cost, replacement price Date shelved Koha item type
      Yeni / New Ödünç Verilebilir / Available Genel Koleksiyon Merkez Kütüphane Merkez Kütüphane Genel Koleksiyon / Main Collection 2020-02-26 Satın Alma / Purchase 52.48 2 KKX4610 .A53 2018 0061399 2021-12-15 2021-11-15 2021-11-15 0.00 2020-03-03 Book
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.