Authority search results

 <<  <  1  2    >>

Results 1 to 20 of 25

Authorized headings Type of heading Biblio records
Topical Term:
İngiliz dili ve edebiyatı
Details Topical Term 0 biblios
Topical Term:
İngiliz edebiyatı
used for/see from:
English literature
see also:
Details Topical Term 39 biblios
Topical Term:
İngiliz Edebiyatı Çalışma ve öğretim
used for/see from:
English literature Study and teaching
Details Topical Term 2 biblios
Topical Term:
İngiliz edebiyatı 18. yüzyıl Tarih ve eleştiri
Details Topical Term 2 biblios
Topical Term:
İngiliz edebiyatı 19. yüzyıl
used for/see from:
English literature 19th century
Details Topical Term 3 biblios
Topical Term:
İngiliz edebiyatı 19. yüzyıl Tarih ve eleştiri
Details Topical Term 7 biblios
Topical Term:
İngiliz edebiyatı 20. yüzyıl Sözlükler biyobibliyografya
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
İngiliz edebiyatı 20. Yüzyıl Tarih ve eleştiri
used for/see from:
English literature 20th century History and criticism
İngiliz edebiyatı 20. yy Tarih ve eleştiri
İngiliz edebiyatı Yirminci yüzyıl Tarih ve eleştiri
Details Topical Term 5 biblios
Topical Term:
İngiliz edebiyatı Erken modern, 1500-1700 Tarih ve eleştiri
used for/see from:
English literature Early modern, 1500-1700 History and criticism
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
İngiliz edebiyatı Erken modern, 1500-1700 Tarih ve eleştiri El kitapları, vb.
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
İngiliz edebiyatı Kadın yazarlar Eleştiri ve yorum
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
İngiliz edebiyatı Kadın yazarlar Tarih ve eleştiri
used for/see from:
English literature Women authors History and criticism
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
İngiliz edebiyatı Ortaçağ İngilizcesi, 1100-1500
used for/see from:
English literature Middle English, 1100-1500
İngiliz edebiyatı Orta Çağ İngilizcesi, 1100-1500
Middle English literature
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
İngiliz edebiyatı Orta İngilizce, 1100-1500 Tarih ve eleştiri
used for/see from:
English literature Middle English, 1100-1500 History and criticism
Details Topical Term 1 biblios
Geographic Name:
İngiliz edebiyatı Tarih ve eleştiri
Details Geographic Name 1 biblios
Topical Term:
İngiliz edebiyatı Tarih ve eleştiri
used for/see from:
English Literature History and criticism
Details Topical Term 5 biblios
Topical Term:
İngiliz edebiyatı Tarih ve eleştiri Kongreler
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
İngiliz edebiyatı Tiyatro
Details Topical Term 2 biblios
Topical Term:
İngiliz Milletler Topluluğu edebiyatı (İngilizce) Tarih ve eleştiri
used for/see from:
Commonwealth literature (English) History and criticism
Details Topical Term 2 biblios
Topical Term:
İngiliz nesir edebiyatı
used for/see from:
English prose literature
İngiliz düzyazı edebiyatı
see also:
English literature (Broader heading)
Details Topical Term 1 biblios
 <<  <  1  2    >>
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.