Authority search results

 <<  <  1  2    >>

Results 1 to 20 of 20

Authorized headings Type of heading Biblio records
Topical Term:
Digital electronics Data processing
used for/see from:
Sayısal elektronik Bilgi işlem
Sayısal elektronik Veri işleme
Dijital elektronik Bilgi işlem
Dijital elektronik Veri işleme
Details Topical Term 2 biblios
Topical Term:
Electronic circuit design Data processing
used for/see from:
Elektronik devre tasarımı Bilgi işlem
Elektronik devre tasarımı Veri işleme
Details Topical Term 2 biblios
Topical Term:
Electronic data processing
used for/see from:
ADP (Data processing)
Automatic data processing
Otomatik bilgi işlem
Data processing
EDP (Data processing)
IDP (Data processing)
Integrated data processing
Entegre bilgi işlem
Tümleşik ver işleme
Elektronik bilgi işlem
Elektronik veri işleme
see also:
Computers (Broader heading)
Details Topical Term 10 biblios
Topical Term:
Electronic data processing Backup processing alternatives
used for/see from:
ADP backup processing alternatives
Backup processing alternatives in electronic data processing
Contingency planning in electronic data processing
Elektronik bilgi işlem Yedek işleme alternatifleri
Elektronik veri işleme Yedek işleme alternatifleri
see also:
Data protection (Broader heading)
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Electronic data processing Congresses
used for/see from:
Elektronik veri işleme Kongreler
Elektronik bilgi işlem Kongreler
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Electronic data processing Data entry
used for/see from:
Data capturing in electronic data processing
Data entry in electronic data processing
Entry of data in electronic data processing
Elektronik bilgi işlem Veri girişi
Elektronik veri işleme Veri girişi
see also:
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Electronic data processing departments Auditing
used for/see from:
Elektronik bilgi işlem merkezleri Denetim
Elektronik veri işleme merkezleri Denetim
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Electronic data processing departments Security measures
used for/see from:
Elektronik bilgi işlem merkezleri Güvenlik önlemleri
Elektronik bilgi işlem merkezleri Güvenlik tedbirleri
Computer department security measures
Bilgisayar departmanı güvenlik önlemleri
Bilgisayar bölümü güvenlik önlemleri
see also:
Data protection (Broader heading)
Veri koruma (Broader heading)
Details Topical Term 3 biblios
Topical Term:
Electronic data processing Dictionaries
used for/see from:
Elektronik bilgi işlem Sözlükler
Elektronik veri işleme Sözlükler
Details Topical Term 5 biblios
Topical Term:
Electronic data processing Distributed processing
used for/see from:
Distributed computer systems in electronic data processing
Distributed computing
Distributed processing in electronic data processing
Elektronik bilgi işlem Dağılım işlemi
Elektronik veri işleme Dağılım işlemi
Elektronik bilgi işlem Dağıtımlı işleme
see also:
Details Topical Term 23 biblios
Topical Term:
Electronic data processing Distributed processing Congresses
used for/see from:
Elektronik bilgi işlem Dağıtımlı işleme Kongreler
Elektronik veri işleme Dağıtımlı işleme Kongreler
Details Topical Term 2 biblios
Topical Term:
Electronic data processing Encyclopedias
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Electronic data processing German Dictionaries
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Electronic data processing History
used for/see from:
Elektronik bilgi işlem Tarih
Elektronik veri işleme Tarih
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Electronic data processing Moral and ethical aspects
used for/see from:
Elektronik bilgi işlem Ahlaki yönleri
Elektronik bilgi işlem Ahlaki ve etik yönleri
Elektronik bilgi işlem Ahlaki açıdan
Elektronik bilgi işlem Ahlaki yönden
Elektronik veri işleme Ahlaki yönleri
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Electronic data processing personnel Certification
used for/see from:
Elektronik bilgi işlem personeli Sertifikasyon
Elektronik bilgi işlem personeli Belgelendirme
Elektronik veri işleme personeli Sertifikasyon
Details Topical Term 9 biblios
Topical Term:
Electronic data processing personnel Certification Study guides
used for/see from:
Elektronik bilgi işlem personeli Sertifikasyon Çalışma kılavuzları
Elektronik bilgi işlem personeli Belgelendirme Çalışma kılavuzları
Elektronik veri işleme personeli Sertifikasyon Çalışma kılavuzları
Details Topical Term 2 biblios
Topical Term:
Electronic data processing Study and teaching Congresses
used for/see from:
Elektronik bilgi işlem Çalışma ve öğretim Kongreler
Elektronik veri işleme Çalışma ve öğretim Kongreler
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Electronics Data processing
Details Topical Term 2 biblios
Topical Term:
Public administration Electronic data processing
Details Topical Term 2 biblios
 <<  <  1  2    >>
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.