Authority search results

 <<  <  1  2  3  ...  25    >>

Results 1 to 20 of 483

Authorized headings Type of heading Biblio records
Topical Term:
İşitme engelliler ve sanat
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
İşleme (El sanatı) Türkiye Temalar, motifler
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Çağdaş sanat
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Çiçekler, Sanatta
used for/see from:
Flowers in art
Flower painting and illustration (Earlier heading)
Flower prints
Çiçek baskılar
Sanatta çiçekler
Resimde çiçekler
Çiçekler, Resim sanatında
Details Topical Term 0 biblios
Topical Term:
Çizim Sanatı
Details Topical Term 1 biblios
Meeting Name:
İmece2009 Uluslararası Katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu (2009 : Eskişehir, Turkey)
Details Meeting Name 1 biblios
Topical Term:
İngiliz dili Şiir yazma sanatı
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Çokkültürlülük, Sanatta
used for/see from:
Multiculturalism in art
Çok kültürlülük, Sanatta
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
İslam gümüş sanatı Osmanlı İmparatorluğu
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
İslam hat sanatı
used for/see from:
Calligraphy, Islamic (Earlier heading)
Islamic calligraphy
İslami kaligrafi
İslami hat sanatı
Hat Sanatı, İslami
see also:
Calligraphy (Broader heading)
Details Topical Term 13 biblios
Topical Term:
İslam Hat sanatı Teknik
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
İslam hat sanatı Türkiye
used for/see from:
Islamic calligraphy Turkey
İslami hat sanatı Türkiye
İslami kaligrafi Türkiye
Details Topical Term 8 biblios
Topical Term:
İslam sanatı
used for/see from:
Islamic art
İslami sanat
İslâm sanatı
see also:
Art (Broader heading)
Sanat (Broader heading)
Details Topical Term 11 biblios
Topical Term:
İslam sanatı Kongreler
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
İslam sanatı Tarih
used for/see from:
Islamic art History
İslami sanat Tarih
Details Topical Term 2 biblios
Topical Term:
İslam sanatı Türkiye Kongreler
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
İslam sanat eserleri
used for/see from:
Art objects, Islamic (Earlier heading)
Islamic art objects
Muslim art objects
İslam sanat nesneleri
İslami sanat eserleri
see also:
Art objects (Broader heading)
Sanat eserleri (Broader heading)
Details Topical Term 1 biblios
Corporate Names:
İslam Tarih, Sanat ve Kültürünü Araştırma Vakfı
used for/see from:
İSAR (Foundation)
İslam Tarih, Sanat ve Kültürünü Araştırma Vakfı (İSAR)
Foundation for Research on Islamic History Art and Culture (İSAR)
İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Vakfı (İSAR)
Details Corporate Name 5 biblios
Topical Term:
İslam ve sanat
used for/see from:
Islam and art
Art and Islam
Sanat ve İslam
see also:
Art (Broader heading)
Details Topical Term 2 biblios
Topical Term:
İslami hat sanatı Erzurum Türkiye
Details Topical Term 1 biblios
 <<  <  1  2  3  ...  25    >>
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.