Authority search results

 <<  <  1  2    >>

Results 1 to 20 of 34

Authorized headings Type of heading Biblio records
Topical Term:
İş Ekonomi ve siyaset bilimi Türkiye
Details Topical Term 1 biblios
Corporate Names:
Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası ilişkiler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler Anabilim Dalı
Details Corporate Name 9 biblios
Topical Term:
Muhalefet (Siyaset bilimi)
used for/see from:
Opposition (Political science)
Muhalefet (Siyasal bilim)
Muhalefet (Politika bilimi)
Political opposition
Siyasi muhalefet
see also:
Political science (Broader heading)
Details Topical Term 3 biblios
Topical Term:
Muhalefet (Siyaset bilimi) Türkiye Tarih 20. yüzyıl
Details Topical Term 2 biblios
Topical Term:
Sağ ve sol (Siyaset bilimi)
used for/see from:
Left (Political science)
Left and right (Political science)
Right (Political science)
Right and left (Political science)
Sağ ve sol (Siyasal bilim)
Sağ ve sol (Politika bilimi)
see also:
Political science (Broader heading)
Details Topical Term 7 biblios
Topical Term:
Sağ ve sol (Siyaset bilimi) Türkiye
Details Topical Term 2 biblios
Topical Term:
Siyaset bilimi
used for/see from:
Political science
Siyasal bilim
Yönetim
İdare
Administration
Sivil yönetim
Civil government
İngiliz Milletler Topluluğu
İngiliz uluslar Topluluğu
Commonwealth, The
Hükümet
Government
Siyaset teorisi
Siyasal teori
Political theory
Siyasal düşünce
Political thought
Siyaset
Politics
Bilim, siyaset
Bilim, siyasi
Science, Political
see also:
Sosyal bilimler (Broader heading)
Social sciences (Broader heading)
Details Topical Term 66 biblios
Topical Term:
Siyaset Bilimi İslami Ülkeler Tarih
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Siyaset bilimi Amerika Birleşik Devletleri
used for/see from:
Political science United States
Siyasal bilim Amerika Birleşik Devletleri
Siyasi bilim Amerika Birleşik Devletleri
Siyaset bilimi Birleşik Devletler
Siyasal bilim Birleşik Devletler
Siyasi bilim Birleşik Devletler
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Siyaset bilimi Araştırma
used for/see from:
Political science Research
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Siyaset bilimi Avrupa Tarih
used for/see from:
Political science Europe History
Siyasal biilim Avrupa Tarih
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Siyaset bilimi Batı ülkeleri Tarih
used for/see from:
Political science Western countries History
Siyaset bilimi Batılı ülkeler Tarih
Siyaset bilimi Batılı devletler Tarih
Siyasal bilim Batı ülkeleri Tarih
Siyasal bilim Batılı ülkeler Tarih
Siyasal bilim Batılı devletler Tarih
Siyasi bilim Batı ülkeleri Tarih
Siyasi bilim Batılı ülkeler Tarih
Siyasi bilim Batılı devletler Tarih
Politika bilimi Batı ülkeleri Tarih
Politika bilimi Batılı ülkeler Tarih
Politika bilimi Batılı devletler Tarih
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Siyaset bilimi Dizin
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Siyaset Bilimi Ekonomik durum
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Siyaset bilimi Ekonomik yönleri
used for/see from:
Political science Economic aspects
Siyaset bilimi Ekonomik açıdan
Siyaset bilimi Ekonomik yönden
Politika bilimi Ekonomik yönleri
Siyasal bilim Ekonomik yönleri
Details Topical Term 4 biblios
Topical Term:
Siyaset bilimi Felsefe
used for/see from:
Political science Philosophy
Politika bilimi Felsefe
Siyasal bilim Felsefe
Siyasi bilim Felsefe
Siyasalbilim Felsefe
Siyaset bilimi felsefesi
Siyasal fesefe
Siyasi felsefe
Siyaset felsefesi
Political philosophy
Philosophie politique
Politische Philosophie
Details Topical Term 27 biblios
Topical Term:
Siyaset bilimi Felsefe Tarih
used for/see from:
Political science Philosophy History
Siyasi bilim Felsefe Tarih
Siyasal bilim Felsefe Tarih
Details Topical Term 7 biblios
Topical Term:
Siyaset bilimi Felsefe Tarih 20. yüzyıl
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Siyaset bilimi Haritalar
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
siyaset bilimi Küreselleşme
Details Topical Term 1 biblios
 <<  <  1  2    >>
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.