Ceza genel hukuku : temel hukuk dizisi / editörler: Prof. Dr. İzzet Özgenç, Prof. Dr. İlhan Üzülmez.

Contributor(s): Özgenç, İzzet [editör] | Üzülmez, İlhan [editör]
Material type: TextTextLanguage: Türkçe Series: Seçkin. Hukuk No ; 2084Publisher: Ankara : Seçkin, 2019Edition: İkinci Baskı: Eylül 2019Description: 184 pages ; 20 cmContent type: text Media type: unmediated Carrier type: volumeISBN: 9789750257612Subject(s): Hukuk -- Türkiye | Ceza | Ceza hukuku -- Türkiye | Suçluluk (Hukuk)LOC classification: KKX3800Online resources: Publisher web page
Contents:
İÇİNDEKİLER İçindekiler İkinci Basıya Önsöz 5 Kısaltmalar 13 Birinci Ünite CEZA HUKUKUNUN İŞLEVİ, KAYNAKLARI VE TEMEL İLKELERİ I. GENEL OLARAK 15 II. CEZA HUKUKUNUN İŞLEVİ 17 III. SUÇ VE CEZA KAVRAMLARI 18 IV. CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇERİSİNDEKİ YERİ VE BÖLÜMLERİ 20 V. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI 21 A. Doğrudan Kaynaklar 21 1. Anayasa 21 2. Kanunlar 22 3. Milletlerarası Sözleşmeler 24 B. Dolaylı Kaynaklar 25 1. Yüksek Mahkeme Kararları 25 2. Doktrin 26 VI. CEZA HUKUKUNA HÂKİM TEMEL İLKELER 26 A. Kusur İlkesi 26 B. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi 28 C. Belirlilik İlkesi 29 D. Kıyas Yasağı 30 E. Ceza Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması 31 ÖZET 35 ÜNİTE SONU SORULARI 37 İkinci Ünite SUÇUN YAPISAL UNSURLARI I. GENEL AÇIKLAMALAR 41 II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 43 A. Fiil 43 1. Genel Olarak 43 2. Fiilin Kanuni Tanımda Düzenleniş Biçimine Göre Suçlar 44 B. Netice 47 C. Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet 47 D. Suçun Konusu 48 E. Fail 50 F. Mağdur 51 G. Suçun Nitelikli Unsurları 51 H. İhmali Suçlar 53 III. SUÇUN MANEVİ UNSURU 55 A. Genel Olarak 55 B. Kast ve Taksir 56 C. Kast 56 1. Kastın Türleri 58 a. Doğrudan Kast 58 b. Olası Kast 59 D. Taksir 59 1. Bir Haksızlık Şekli Olarak Taksir 59 2. Taksirin Türleri 60 3. Taksirli Hareketlerin Birleşmesi ve Sorumluluk 61 4. Taksirle İşlenen Suç Dolayısıyla Failin Yakınlarının Mağdur Olması ya da Kendisinin Zarar Görmesi 62 E. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç 63 F. Amaç veya Saik 64 IV. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 65 A. Hukuka Aykırılık Kavramı 65 B. Hukuka Uygunluk Nedenleri 66 1. Genel Olarak 66 2. Görevin İfası 67 3. Meşru Savunma 69 a. Genel Olarak 69 b. Saldırıya İlişkin Şartlar 70 c. Savunmaya İlişkin Şartlar 71 4. Hakkın Kullanılması 73 5. İlgilinin Rızası 74 ÖZET 76 ÜNİTE SONU SORULARI 79 Üçüncü Ünite KUSURLULUK VE KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HALLER I. KUSURLULUK VE KUSUR YETENEĞİ 83 A. Kusur Kavramı 83 B. Algılama Yeteneği 85 C. İrade Yeteneği 85 II. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN NEDENLER 87 A. Genel Olarak 87 B. Yaş Küçüklüğü 88 1. Birinci Grup Yaş Küçükleri 88 2. İkinci Grup Yaş Küçükleri 89 3. Üçüncü Grup Yaş Küçükleri 90 C. Akıl Hastalığı 91 D. Sağır ve Dilsizlik 92 E. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma 93 1. Geçici Nedenler 93 2. İstemeyerek Sarhoşluk 94 3. İsteyerek Sarhoşluk 94 F. Cebir veya Tehdit Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi 95 G. Zorunluluk Hâli Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi 96 H. Hukuka Aykırı Fakat Bağlayıcı Bir Emrin Yerine Getirilmesi 98 I. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması 100 İ. Haksız Tahrik 101 J. Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri 103 1. Genel Olarak 103 2. Suçun Maddi Unsurlarında Hata 104 3. Suçun Nitelikli Hâllerinde Hata 105 4. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında Hata 106 5. Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Bir Nedenin Maddi Şartlarında Hata 106 6. İşlenen Fiilin Haksızlık Oluşturduğu Hususunda Hata 107 ÖZET 109 ÜNİTE SONU SORULARI 111 Dördüncü Ünite TEŞEBBÜS, İŞTİRAK VE İÇTİMA (SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ) I. GENEL OLARAK 115 II. SUÇA TEŞEBBÜS 116 A. Teşebbüsün Hukuki Niteliği 116 B. Kasten İşlenen Bir Suçun Varlığı 118 C. Hazırlık ve İcra Hareketleri 119 D. Elverişlilik Sorunu 120 E. Failin Elinde Olmayan Nedenlerle İcra Hareketlerinin Tamamlanamaması veya Neticenin Gerçekleşmemesi 122 F. Suça Teşebbüs ve Teşebbüs Suçu 123 G. Kesintisiz (Mütemadi) Suçlara ve İhmali Suçlara Teşebbüs Sorunu 124 H. Teşebbüste Cezanın Belirlenmesi 124 I. Gönüllü Vazgeçme 125 III. SUÇA İŞTİRAK 127 A. Faillik 127 1. Genel Olarak 127 2. Çok Failli Suçlar 127 3. Suça İştirakin Hukuki Esası (Fail–Şerik Ayrımı) 128 4. Müşterek Faillik 130 5. Dolaylı Faillik 131 B. Şeriklik 132 1. Azmettirme 132 2. Yardım Etme 133 3. İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme 134 IV. SUÇLARIN İÇTİMAI 135 A. Genel Olarak 135 B. Kural: Gerçek İçtima 136 C. Bileşik Suç 136 D. Zincirleme Suç 137 E. Fikrî İçtima 139 1. Aynı Nev’iden Fikrî İçtima 140 2. Farklı Nev’iden Fikrî İçtima 141 3. Hedefte Sapma 141 ÖZET 145 ÜNİTE SONU SORULARI 147 Beşinci Ünite YAPTIRIM TEORİSİ I. GENEL OLARAK 151 II. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRİ 151 A. Cezalar 151 1. Hapis Cezaları 152 2. Hapis Cezasının Sakıncalarını Gidermeye Yönelik Kurumlar 153 a. Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi 154 b. Hapis Cezasının Ertelenmesi 155 aa. Ertelemenin Şartları 155 bb. Erteleme Kararı 156 cc. Ertelemenin Sonuçları 157 c. Koşullu Salıverilme 157 aa. Koşullu Salıverilmenin Tanımı 157 bb. Koşullu Salıverilmenin Koşulları 157 cc. Koşullu Salıverilmenin Sonuçları 158 d. Özel İnfaz Şekilleri 159 3. Adli Para Cezası 159 B. Güvenlik Tedbirleri 161 1. Genel Bilgiler 161 2. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 162 3. Müsadere 164 a. Eşya Müsaderesi 164 b. Kazanç Müsaderesi 165 4. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri 166 5. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri 166 6. Suçta Tekerrür ve Mükerrirlere Özgü Güvenlik Tedbirleri 167 7. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri 168 III. CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ 169 IV. DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ 170 A. Dava Zamanaşımı 170 B. Ceza Zamanaşımı 171 C. Şikâyetten Vazgeçme 172 D. Şüphelinin, Sanığın veya Hükümlünün Ölümü 172 E. Af 173 F. Davanın ve Cezanın Düşmesinin Etkisi 173 ÖZET 174 ÜNİTE SONU SORULARI 175 Yararlanılan Kaynaklar 179 Kavramlar Dizini 181
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Status Date due Barcode
Book Book Merkez Kütüphane
Genel Koleksiyon / Main Collection
Genel Koleksiyon KKX3800 .C492 2019 (Browse shelf) Available 0061154

Gözden geçirilmiş 2. baskı.

Includes index.


İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Basıya Önsöz 5
Kısaltmalar 13
Birinci Ünite
CEZA HUKUKUNUN İŞLEVİ, KAYNAKLARI VE
TEMEL İLKELERİ
I. GENEL OLARAK 15
II. CEZA HUKUKUNUN İŞLEVİ 17
III. SUÇ VE CEZA KAVRAMLARI 18
IV. CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇERİSİNDEKİ YERİ VE BÖLÜMLERİ 20
V. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI 21
A. Doğrudan Kaynaklar 21
1. Anayasa 21
2. Kanunlar 22
3. Milletlerarası Sözleşmeler 24
B. Dolaylı Kaynaklar 25
1. Yüksek Mahkeme Kararları 25
2. Doktrin 26
VI. CEZA HUKUKUNA HÂKİM TEMEL İLKELER 26
A. Kusur İlkesi 26
B. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi 28
C. Belirlilik İlkesi 29
D. Kıyas Yasağı 30
E. Ceza Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması 31
ÖZET 35
ÜNİTE SONU SORULARI 37
İkinci Ünite
SUÇUN YAPISAL UNSURLARI
I. GENEL AÇIKLAMALAR 41
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 43
A. Fiil 43
1. Genel Olarak 43
2. Fiilin Kanuni Tanımda Düzenleniş Biçimine Göre Suçlar 44
B. Netice 47
C. Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet 47
D. Suçun Konusu 48
E. Fail 50
F. Mağdur 51
G. Suçun Nitelikli Unsurları 51
H. İhmali Suçlar 53
III. SUÇUN MANEVİ UNSURU 55
A. Genel Olarak 55
B. Kast ve Taksir 56
C. Kast 56
1. Kastın Türleri 58
a. Doğrudan Kast 58
b. Olası Kast 59
D. Taksir 59
1. Bir Haksızlık Şekli Olarak Taksir 59
2. Taksirin Türleri 60
3. Taksirli Hareketlerin Birleşmesi ve Sorumluluk 61
4. Taksirle İşlenen Suç Dolayısıyla Failin Yakınlarının Mağdur Olması ya da Kendisinin Zarar Görmesi 62
E. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç 63
F. Amaç veya Saik 64
IV. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 65
A. Hukuka Aykırılık Kavramı 65
B. Hukuka Uygunluk Nedenleri 66
1. Genel Olarak 66
2. Görevin İfası 67
3. Meşru Savunma 69
a. Genel Olarak 69
b. Saldırıya İlişkin Şartlar 70
c. Savunmaya İlişkin Şartlar 71
4. Hakkın Kullanılması 73
5. İlgilinin Rızası 74
ÖZET 76
ÜNİTE SONU SORULARI 79
Üçüncü Ünite
KUSURLULUK VE KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HALLER
I. KUSURLULUK VE KUSUR YETENEĞİ 83
A. Kusur Kavramı 83
B. Algılama Yeteneği 85
C. İrade Yeteneği 85
II. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN NEDENLER 87
A. Genel Olarak 87
B. Yaş Küçüklüğü 88
1. Birinci Grup Yaş Küçükleri 88
2. İkinci Grup Yaş Küçükleri 89
3. Üçüncü Grup Yaş Küçükleri 90
C. Akıl Hastalığı 91
D. Sağır ve Dilsizlik 92
E. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma 93
1. Geçici Nedenler 93
2. İstemeyerek Sarhoşluk 94
3. İsteyerek Sarhoşluk 94
F. Cebir veya Tehdit Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi 95
G. Zorunluluk Hâli Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi 96
H. Hukuka Aykırı Fakat Bağlayıcı Bir Emrin Yerine Getirilmesi 98
I. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması 100
İ. Haksız Tahrik 101
J. Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri 103
1. Genel Olarak 103
2. Suçun Maddi Unsurlarında Hata 104
3. Suçun Nitelikli Hâllerinde Hata 105
4. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında Hata 106
5. Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Bir Nedenin Maddi Şartlarında Hata 106
6. İşlenen Fiilin Haksızlık Oluşturduğu Hususunda Hata 107
ÖZET 109
ÜNİTE SONU SORULARI 111
Dördüncü Ünite
TEŞEBBÜS, İŞTİRAK VE İÇTİMA
(SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ)
I. GENEL OLARAK 115
II. SUÇA TEŞEBBÜS 116
A. Teşebbüsün Hukuki Niteliği 116
B. Kasten İşlenen Bir Suçun Varlığı 118
C. Hazırlık ve İcra Hareketleri 119
D. Elverişlilik Sorunu 120
E. Failin Elinde Olmayan Nedenlerle İcra Hareketlerinin Tamamlanamaması veya Neticenin Gerçekleşmemesi 122
F. Suça Teşebbüs ve Teşebbüs Suçu 123
G. Kesintisiz (Mütemadi) Suçlara ve İhmali Suçlara Teşebbüs Sorunu 124
H. Teşebbüste Cezanın Belirlenmesi 124
I. Gönüllü Vazgeçme 125
III. SUÇA İŞTİRAK 127
A. Faillik 127
1. Genel Olarak 127
2. Çok Failli Suçlar 127
3. Suça İştirakin Hukuki Esası (Fail–Şerik Ayrımı) 128
4. Müşterek Faillik 130
5. Dolaylı Faillik 131
B. Şeriklik 132
1. Azmettirme 132
2. Yardım Etme 133
3. İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme 134
IV. SUÇLARIN İÇTİMAI 135
A. Genel Olarak 135
B. Kural: Gerçek İçtima 136
C. Bileşik Suç 136
D. Zincirleme Suç 137
E. Fikrî İçtima 139
1. Aynı Nev’iden Fikrî İçtima 140
2. Farklı Nev’iden Fikrî İçtima 141
3. Hedefte Sapma 141
ÖZET 145
ÜNİTE SONU SORULARI 147
Beşinci Ünite
YAPTIRIM TEORİSİ
I. GENEL OLARAK 151
II. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRİ 151
A. Cezalar 151
1. Hapis Cezaları 152
2. Hapis Cezasının Sakıncalarını Gidermeye Yönelik Kurumlar 153
a. Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi 154
b. Hapis Cezasının Ertelenmesi 155
aa. Ertelemenin Şartları 155
bb. Erteleme Kararı 156
cc. Ertelemenin Sonuçları 157
c. Koşullu Salıverilme 157
aa. Koşullu Salıverilmenin Tanımı 157
bb. Koşullu Salıverilmenin Koşulları 157
cc. Koşullu Salıverilmenin Sonuçları 158
d. Özel İnfaz Şekilleri 159
3. Adli Para Cezası 159
B. Güvenlik Tedbirleri 161
1. Genel Bilgiler 161
2. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 162
3. Müsadere 164
a. Eşya Müsaderesi 164
b. Kazanç Müsaderesi 165
4. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri 166
5. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri 166
6. Suçta Tekerrür ve Mükerrirlere Özgü Güvenlik Tedbirleri 167
7. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri 168
III. CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ 169
IV. DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ 170
A. Dava Zamanaşımı 170
B. Ceza Zamanaşımı 171
C. Şikâyetten Vazgeçme 172
D. Şüphelinin, Sanığın veya Hükümlünün Ölümü 172
E. Af 173
F. Davanın ve Cezanın Düşmesinin Etkisi 173
ÖZET 174
ÜNİTE SONU SORULARI 175
Yararlanılan Kaynaklar 179
Kavramlar Dizini 181

Click on an image to view it in the image viewer

Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.