New Arrivals

Call Number Item Type Title Author Barcode Location
DR479.A783 B34 2012 Book Bağımsızlıklarının yirminci yılında Orta Asya Cumhuriyetleri Türk dilli halklar - Türkiye ile ilişkiler / Genel Koleksiyon / Main Collection
DK510.76 S68 2012 Book Sovyetler Birliği'nin dağılmasından yirmi yıl sonra Rusya Federasyonu Türk dilli halklar-Türkiye ile ilişkiler/ Genel Koleksiyon / Main Collection
PL232 .D44 F37 2013 Book Farsça şiir söyleyen Osmanlı şairleri Değirmençay, Veyis, Genel Koleksiyon / Main Collection
DR477 .B345 2012 Book Bağımsızlıklarının yirminci yılında Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna Türk dilli halklar - Türkiye ile ilişkiler / Genel Koleksiyon / Main Collection
DK510.764 G37 2012 Book Sovyet sonrası dönemde Türk dilli halklar dil sorunu yeniden biçimlenen kimlikler / Garibova , Jale. Genel Koleksiyon / Main Collection
CB428. M45 2013 Book Medeniyet ve değerler Genel Koleksiyon / Main Collection
HC415.25 .S455 2009 Book Start-up nation : Senor, Dan. Genel Koleksiyon / Main Collection
DR477 .C88 2014 Book Cumhurbaşkanı Abdullah Gül global perspektif: Genel Koleksiyon / Main Collection
JZ1305. D56 2014 Book Diplomaside erdemli güç : Genel Koleksiyon / Main Collection
TR650 S24 2012 Book Ozan Sağdıç/ Sağdıç, Ozan Genel Koleksiyon / Main Collection
REF AY1187 .K84 2011 Reference Küçükçekmece Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri: Genel Koleksiyon / Main Collection
BP189.2. S83 2011 Book Sufi objeler: Genel Koleksiyon / Main Collection
BS658 .U48 2014 Book Uluslararası Hz. Nuh ve Cudi dağı sempozyumu = Genel Koleksiyon / Main Collection
JC423 .D44 2014 Book Demokrasi ve hukuk yolunda : Genel Koleksiyon / Main Collection
DS51.C59.D67 2012 Book Bilim ve sanatta Cizre: Doru, M.Doru . Genel Koleksiyon / Main Collection
QK867 .B58 2012 Book Bitki besleme : Genel Koleksiyon / Main Collection
DR438 U87 2017 Book Zeyl-i Şaka’ik : Uşşâkîzâde İbrâhîm Hasîb Efendi, Genel Koleksiyon / Main Collection
JQ1806.Z3 A34 2015 Book Arşiv belgeleri ışığında Dâhiliye Nezâreti tarihi / Ahmed Akgündüz Genel Koleksiyon / Main Collection
ML410.S2 A77 2017 Book Safiyüddin-i Urmevi ve Şerefiyye risalesi / Arslan, Fazlı, Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX 3794 .32004 .T67 2013 Book Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili kanunlar / Toroslu, Nevzat 0058469 Genel Koleksiyon / Main Collection
DR431 .Ö94 2013 Book Smintheion : 0058477 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX480 .C45 2014 Book Milletlerarası özel hukuk : Çelikel, Aysel 0058475 Genel Koleksiyon / Main Collection
PL248 .U985 .E48 2018 Book Elveda güzel vatanım / Ümit, Ahmet, Genel Koleksiyon / Main Collection
PS3623.E4324494 A7819 2018 Book Artemis / Weir, Andy Genel Koleksiyon / Main Collection
PQ6656.A375 R4519 2016 Book Çıplak ayaklı kraliçe / Falcones de Sierra, Ildefonso, Genel Koleksiyon / Main Collection
NX640 .S9 2018 Book ADD-IST sanat ve tasarım diyalogları sempozyumu - Şubat - 2018 bildiriler kitabı ve sergi kataloğu: Genel Koleksiyon / Main Collection
PL248 .L53 .Z73 2018 Book Z Raporu / Lidar, Ali Genel Koleksiyon / Main Collection
NX640 .S9 2018 c.2 Book ADD-IST sanat ve tasarım diyalogları sempozyumu - Şubat - 2018 bildiriler kitabı ve sergi kataloğu: Genel Koleksiyon / Main Collection
PS3552.R685434 O7519 2018 Book Başlangıç / Brown, Dan, 0058478 Genel Koleksiyon / Main Collection
D754.T8 .K67 2018 Book İkinci Dünya Savaşı’nda Türk diplomasisi / Korkmazcan, Nezihe Selcen Genel Koleksiyon / Main Collection
DR565 .T3 2018 Book Tanzimat döneminde bir reform meclisi : Taşkesenlioğlu, Muhammed Yasin Genel Koleksiyon / Main Collection
DF221.T8 A58 2013 Book Antik Troas'ın parlayan kenti : Genel Koleksiyon / Main Collection
PL248.U985 .K57 2018 Book Kırlangıç çığlığı / Ümit, Ahmet, Genel Koleksiyon / Main Collection
JA83 .K9519 2016 Book Çağdaş siyaset felsefesine giriş / Kymlicka, Will Genel Koleksiyon / Main Collection
JA83 .W6619 2016 Book Özgürlük ve mülkiyet : Wood, Ellen Meiksins 0058476 Genel Koleksiyon / Main Collection
JC578 .R3919 2018 Book Bir adalet teorisi / Rawls, John, 0058472 Genel Koleksiyon / Main Collection
JQ1809 .D87 2018 Book Türkiye'nin Siyasal Hayatı / Dursun, Davut, 0058471 Genel Koleksiyon / Main Collection
DR594 .U85 2015 Book Bildirileriyle 1950-1970 dönemi sıkıyönetimleri / Üskül, M. Zafer 0058474 Genel Koleksiyon / Main Collection
DR593 .U85 2016 Book Bildirileriyle 1974-1980 dönemi sıkıyönetimleri / Üskül, M. Zafer 0058473 Genel Koleksiyon / Main Collection
DR600 .U85 2014 Book Bildirileriyle 12 Mart 1971 dönemi sıkıyönetimi / Üskül, M. Zafer 0058470 Genel Koleksiyon / Main Collection
CJ3449 .M37 U95 2017 Book Madenden yansıyan tarih : Uykur, Ramazan 0058467 Genel Koleksiyon / Main Collection
HB175 .V6413 1960 Book Epistemological problems of economics / Von Mises, Ludwig, 0058466 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX120 .I85 2015 c.3 Book Hukuk başlangıcı / Işıktaç, Yasemin 0058468 Genel Koleksiyon / Main Collection
HD9425.T92 .Ö98 2018 Book Kırmızı et ve ticareti/ Öztürk, Muhsin, 0058463 Genel Koleksiyon / Main Collection
N6537.D57 A4 2001 Book Burhan Doğançay retrospektif / 0058465 Genel Koleksiyon / Main Collection
JS6953.A2 .T45 2018 Book İzmir modeli : Tekeli, İlhan. 0058458 Genel Koleksiyon / Main Collection
TR267 .D46 2018 Book Nöroestetik fotoğraf / Demirtola, Yavuz 0058456 Genel Koleksiyon / Main Collection
D535.63 .B7619 2018 Book İslam ulusları ve devletleri tarihi / Brockelmann, Carl, 0058457 Genel Koleksiyon / Main Collection
BP184.2 .M35 2017 Book Makâlât : Genel Koleksiyon / Main Collection
BP188.8.S72 I262 2017 Book Şerhu Hal'i'n-Na'leyn = Ibn al-Arabi, Genel Koleksiyon / Main Collection
PL248 .N35 F4 2017 Book Fezâ'il-i Kuds = Na'imi, Çeşmecizade Ni'metullah Çelebi Genel Koleksiyon / Main Collection
QA303.2 .W45 2008 Book Thomas' calculus : Weir, Maurice D. Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX569 .K55 2016 Book Katkı-katılma alacağı : Kılıçoğlu, Ahmet Mithat 0058454 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1075.5 .H335 2016 Book Anonim ortaklıkta ultra vires doktrini ve ortaklığı bağlamaya yetkili organın (yönetim kurulunun) yetklilerinin sınırlandırılamaması / Hacımahmutoğlu, Sibel 0058452 Genel Koleksiyon / Main Collection
NA1361 .S84 2018 Book Mimarlar ve apartmanları : Şumnu, Umut 0058464 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1285 .A48 2018 Book Alt işveren mevzuatı / 00058460 Genel Koleksiyon / Main Collection
PL54.61 .E73 2012 Book Eski Uygur Türkçesi grameri / Eraslan, Kemal, 0058451 Genel Koleksiyon / Main Collection
K1005.4 .İ96 2017 Book Milletlerarası ticari sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması / İzmirli, Lale Ayhan 0058455 Genel Koleksiyon / Main Collection
GR785 .E74 2017 Book Türk kültüründe ağaç kültü / Ergun, Pervin 0058459 Genel Koleksiyon / Main Collection
HD70.T8 .C45 2018 Book Verimlilik savaşları : Cengiz, Hakan 0058453 Genel Koleksiyon / Main Collection
HF5821 .M47 2018 Book Usta İşi / Merter, Ender 0058461 Genel Koleksiyon / Main Collection
HM51 .G5419 2016 Book Sosyoloji / Giddens, Anthony Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3530 .K87 2012 Book Kuruluşundan cumhuriyet’e sayıştay tarihi (1862-1923)/ Genel Koleksiyon / Main Collection
HG6051.T8 S47 2011 Book 120. yılında İzmirTicaret Borsası tarihi / Serçe, Erkan Genel Koleksiyon / Main Collection
SK1 .B32 2017 Book Tüfekli gravür/ Hüseyin Baba Genel Koleksiyon / Main Collection
PL205 .K53 2017 Book Klasik edebiyatımızın dili (bildiriler) / Genel Koleksiyon / Main Collection
BF637.C45 R44 2018 Book Etkili insan ilişkileri : Reece, Barry L. Genel Koleksiyon / Main Collection
BX395.B37 A25 2010 Book In the world, yet not of the world : Bartholomew Genel Koleksiyon / Main Collection
KBP144 .S57 2017 Book Levami'u'd-Dekaik fi Tercemeti Mecami'i'l-Hakaik : Şirvanlı Ahmet Hamdi Efendi, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Cesur yeni dünya / Huxley, Aldous,
PL248.N3 Z5 2017 Book Münşeât-ı Nâbî = Nabi, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Masal masal içinde / Ümit, Ahmet,
DS207 .E98 2018 Book Mir'âtü'l-Haremeyn : Eyüp Sabri Paşa, Genel Koleksiyon / Main Collection
B753.S833 E4419 2017 Book El-elvâhu'l-imâdiyye = Suhrawardi, Yahya ibn Habash, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Başkomser Nevzat : / Ümit, Ahmet,
Book Başkomser Nevzat : / Ümit, Ahmet,
Book Ekmek Arası Charles Bukowski
Book Çizgiyi aşmak / Lawrence, D. H.
Book Biz Hayvanlar / Torres, Justin,
Book Gölgeler / Livaneli, Zülfü
Book Anarşi, devlet, ve ütopya / Nozick, Robert,
HV8079.O73 Y46 2014 Book Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (TCK m.220, 221) / Yenidünya, Ahmet Caner, Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX2467.M56 B3919 2017 Book Türk hukukunda azınlıklar ve milliyetçilik / Bayır, Derya Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1006 .A93 2008 Book Acentenin denkleştirme talep etme hakkı / Ayan, Özge 0058440 Genel Koleksiyon / Main Collection
HD3872.T8 S27 2009 Book Kamu & özel işbirlikleri [Public & private partnerships - PPP] / Sarısu, Ayhan Genel Koleksiyon / Main Collection
JA83 .A64519 2017 Book Spektrum : Anderson, Perry, Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX4143 .S66 2016 Book Türk Ceza Kanunu'nda iftira suçu : Sönmez, Ahmet Selçuk, Genel Koleksiyon / Main Collection
JA66 .S45 2014 Book Power & choice : Shively, W. Phillips, 0058429 Genel Koleksiyon / Main Collection
LB1028.35 F55 2016 Book Fikirler yarışsın engeller aşılsın : Genel Koleksiyon / Main Collection
UA780 .S4720 2011 Book Demokratik yönetim üzerine düşünceler / Mill, John Stuart, Genel Koleksiyon / Main Collection
DS395.7.M9 Z4420 2018 Book Tamamlanmamış hikayeler / Mujibur Rahman, Genel Koleksiyon / Main Collection
DR592.K4 T87 2018 Book Atatürk'ün düşünce yapısını etkileyen olaylar, düşünürler, kitaplar / Turan, Şerafettin, Genel Koleksiyon / Main Collection
NA7396.I87 D46 2018 Book Isparta evleri / Demirci, Doğan, Genel Koleksiyon / Main Collection
DS27 .I85 2018 Book İslâm kaynaklarına göre Malazgirt Savaşı : Genel Koleksiyon / Main Collection
HG 3256 .5 .A6 F359 [2018] Book Faizsiz finans standartları/ Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kapitalist devlette siyasal iktidar ve toplumsal sınıflar / Poulantzas, Nicos Ar.
B398 .I87 2015 Book Platon’da varlık ve yasa / İşsevenler, O. Vahdet Genel Koleksiyon / Main Collection
KZ3410 .R625 2017 Book Is international law international? / Roberts, Anthea 0058439 Genel Koleksiyon / Main Collection
JA80 .B59 2016 Book Biyopolitika Genel Koleksiyon / Main Collection
DS156.S25 W34 2012 Book Sagalassos : Waelkens, Marc Genel Koleksiyon / Main Collection
GT2905 .Y85 2014 Book Çayın öyküsü / Yüksek, Özcan, Genel Koleksiyon / Main Collection
JC49 .N5319 2018 Book Siyaset-name / Niẓām al-Mulk, Genel Koleksiyon / Main Collection
UA646.3 .B34 2018 Book NATO' nun dönüşümünün Balkanlar' a yansımaları : Bağbaşlıoğlu, Arif Genel Koleksiyon / Main Collection
JQ1805 .Ö94 2002 Book Türklerde devlet anlayışı ve demokratik rejim / Özer, Attila Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX998 .K392 2018 c.2 Book Türk özel sigorta hukuku dersleri / Kayıhan, Şaban 0058428 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX998 .K392 2018 Book Türk özel sigorta hukuku dersleri / Kayıhan, Şaban 0058427 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX839 .G86 2017 Book Kişilik haklarına saldırıdan kaynaklanan tazminat davaları / Günay, Erhan 0058430 Genel Koleksiyon / Main Collection
QC24.5 .O7919 2017 Book Köpeğinize kuantum fiziğini nasıl öğretirsiniz? / Orzel, Chad 0058447 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX4208 .M46 2014 Book Türk Ceza Hukuku'nda çocukların cinsel istismarı / Memiş Kartal, Pınar 0058431 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX4514 .S24 2014 Book 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Kamu Görevlisi Kavramı ve Görevi Kötüye Kullanma Suçu/ Şahin ,İsmail Genel Koleksiyon / Main Collection
HB97.5 M3519 2009 Book Kapitalizm öncesi ekonomi biçimleri / Marx, Karl, Genel Koleksiyon / Main Collection
B2923.Z7 M319 2009 Book Hegel'in hukuk felsefesinin eleştirisi / Marx, Karl, Genel Koleksiyon / Main Collection
PL248.T367 B4 2017 Book Beş Şehir / Tanpınar, Ahmet Hamdi, 0058446 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX962 .A93 2008 Book Sermaye piyasası hukukunda halka arz kavramı ve halka arza aracılık sözleşmeleri / Ayoğlu, Tolga 0058448 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX120 .A355 2017 Book Hangi hukuka giriş? : Akıllıoğlu, Tekin 0058432 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX120 .H858 2015 Book Hukuka giriş : 0058445 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX569 .Z49 2017 Book Edinilmiş mallara katılma rejimi ve tasfiyesi / Zeytin, Zafer 0058449 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX481 .A935 2017 Book Genel kamu hukuku : Aybay, Rona, 0058443 Genel Koleksiyon / Main Collection
HM1091 .A97 2018 Book Ayrımcılık : Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İnsan hakları ve imparatorluk : Douzinas, Costas,
K3240 .A935 2017 Book İnsan hakları hukuku / Aybay, Rona, 0058442 Genel Koleksiyon / Main Collection
KK6569 .F76 2013 Book Wirtschaftsverfassungs und wirtschaftsverwaltungsrecht : Frotscher, Werner 0058433 Genel Koleksiyon / Main Collection
K7040 .H36 2013 Book Milletlerarası usul hukukunda geçiçi hukuki koruma / Hadimoğlu, Nimet Özbek, 0058438 Genel Koleksiyon / Main Collection
PL232 .D44 U5 2017 Book Ulu Ârif Çelebi'nin Farsça divanı ve Türkçe çevirisi / Demirçay, Veyis 0058435 Genel Koleksiyon / Main Collection
HF3756.5 .A93 2018 Book Milli Mücadele döneminde dış ticaret, 1920-1923 / Aydın, Özkan, 0058437 Genel Koleksiyon / Main Collection
HF3756.5 .A93 2018 c.2 Book Milli Mücadele döneminde dış ticaret, 1920-1923 / Aydın, Özkan, 0058436 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX2937 .B48 2018 Book Belediyeler ve hizmet kusuru / Yenipınar, Filiz Berberoğlu 0058441 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX4048 .M47 2008 Book Kişilere karşı suçlar / Meran, Necati 0058450 Genel Koleksiyon / Main Collection
JC325 .S7319 2004 Book Devlet tartışmaları : Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3758 .K36 2012 Book Askerî ceza hukuku / Kangal, Zeynel T. 0058434 Genel Koleksiyon / Main Collection
HV6026.T8 S83 2016 Book Suçun sosyolojisi cezanın felsefesi: Genel Koleksiyon / Main Collection
HX39.5 .E2419 2011 Book Marx neden haklıydı? / Eagleton, Terry, Genel Koleksiyon / Main Collection
B831.2 .E2419 2011 Book Postmodernizmin yanılsamaları / Eagleton, Terry, Genel Koleksiyon / Main Collection
HX542 .T56 2015 Book Marksizm, insan ve toplum: Balibar, Seve, Althusser, Bourdieu / Timur, Taner Genel Koleksiyon / Main Collection
HV6026.T8 K75 2016 Book Kriminoloji / Sözer, Mehmet Alper, Genel Koleksiyon / Main Collection
BD22 .A4819 2016 Book Filozof olmayanlar için felsefeye giriş : Althusser, Louis, Genel Koleksiyon / Main Collection
DR589 .M84 2007 Book Sakarya / Müderrisoğlu, Alptekin Genel Koleksiyon / Main Collection
DR589 .M84 2007 Book Sakarya / Müderrisoğlu, Alptekin Genel Koleksiyon / Main Collection
LB2326.4 .N37 2004 Book Nasıl bir üniversite? / Genel Koleksiyon / Main Collection
GR67 .D67 2006 Book Günümüz folklor kuramları / Dorson, Richard M. Genel Koleksiyon / Main Collection
PS1861.A31 Book The house of the seven gables / Hawthorne, Nathaniel, 0058407 Genel Koleksiyon / Main Collection
DT249 .T8613 2008 Book A Tunisian journey : 0058419 Genel Koleksiyon / Main Collection
PR5486 .A2 1963 Book Treasure Island / Stevenson, Robert Louis, 0058406 Genel Koleksiyon / Main Collection
PS1608 .A35 Book Selected essays / Emerson, Ralph Waldo, 0058408 Genel Koleksiyon / Main Collection
BP80.G8 A46 2016 Book En büyük entel : Alpsoy, Said Genel Koleksiyon / Main Collection
BP189.7.B4 .K65 2018 v.1 Book Erdebilliler / Kökel, Coşkun, Genel Koleksiyon / Main Collection
BP189.7.B4 .K65 2018 v.2/1 Book Erdebilliler / Kökel, Coşkun, Genel Koleksiyon / Main Collection
BP189.7.B4 .K65 2018 v.2/2 Book Erdebilliler / Kökel, Coşkun, Genel Koleksiyon / Main Collection
BP189.7.B4 .K65 2018 v.3 Book Erdebilliler / Kökel, Coşkun, Genel Koleksiyon / Main Collection
BP189.7.B4 .K65 2018 v.4 Book Erdebilliler / Kökel, Coşkun, Genel Koleksiyon / Main Collection
PN6231.N27 B87 2017 Book Şair Burhaneddin'in Nasreddin Hoca'nın fıkralarını şerh eden eseri / Burhaneddin, Genel Koleksiyon / Main Collection
K235 .G65 2017 Book Benjamin: şiddet, hukuk, ilahi adalet / Gök, Ömer Faruk 0058425 Genel Koleksiyon / Main Collection
LB2341 .W5720 2009 Book Üçüncü kuşak üniversitelere doğru : Wissema, J. G., 0058403 Genel Koleksiyon / Main Collection
DS51.S554 K46 2018 c.2 Book Kent stratejisi "Silifke" / 0058405 Genel Koleksiyon / Main Collection
DS51.S554 K46 2018 Book Kent stratejisi "Silifke" / 0058404 Genel Koleksiyon / Main Collection
JQ1806.Z1 T47 2012 Book Türk devlet geleneğinde bürokrasi ve memur / Terzi, Mehmet Akif, 0058421 Genel Koleksiyon / Main Collection
JZ1734 .T88 2018 Book Çin gücü ; Tüter, Mustafa 0058417 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX481.7 .S894 2016 Book Tanıma ve tenfiz davalarında kararı veren mahkemenin yetkisinin denetimi / Süzen, Begüm 0058426 Genel Koleksiyon / Main Collection
PL95.9 .K57 D48 2017 Book Dede Korkut anlatılarında doğa ve kültür : Deveci, Ümral 0058423 Genel Koleksiyon / Main Collection
ML410.A228 .K63 2017 Book Abdülaziz b. Abdülkâdir Merâgî ve Nekāvetü'l-edvâr'ı / Koç, Ferdi, 0058422 Genel Koleksiyon / Main Collection
DL1014 .H36 2013 Book Somewhere in Finland / Hamunen, Paavo 0058420 Genel Koleksiyon / Main Collection
NA1559 .I84 .T695 2009 Book Toyo Ito / Itō, Toyoo, 0040863 Genel Koleksiyon / Main Collection
PR3403.A3 R6 1963 Book The life and adventures of Robinson Crusoe / Defoe, Daniel, 0058412 Genel Koleksiyon / Main Collection
QA36 .G5919 2017 Book Bir tekil matematik gezintisi = Ghys, Étienne 0058415 Genel Koleksiyon / Main Collection
PN6110 .T74 1949 Book Treasury of poems / 0058414 Genel Koleksiyon / Main Collection
PZ8.A85 A73 Book The Arabian nights : 0058411 Genel Koleksiyon / Main Collection
DR432 .T87 2016 v.1 Book Prof. Dr. Mübahat Türker-Küyel makaleleri / Türker-Küyel, Mübahat 0058416 Genel Koleksiyon / Main Collection
DR432 .T87 2016 v.2 Book Prof. Dr. Mübahat Türker-Küyel makaleleri / Türker-Küyel, Mübahat 0058418 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX2770 .A85 2017 Book İdari yargıda yürütmenin durdurulması / Aslan, Zehreddin 0058424 Genel Koleksiyon / Main Collection
PS1305 .A1 1953 Book Adventures of Huckleberry Finn / Twain, Mark, 0058413 Genel Koleksiyon / Main Collection
PR4611 .A4 Book Alice in wonderland and through the looking glass / Carroll, Lewis, 0058410 Genel Koleksiyon / Main Collection
PR3724 .G8 Book Gulliver's travels into several remote nations of the world also the battle of the books and the tale of the tubs / Swift, Jonathan, 0058409 Genel Koleksiyon / Main Collection
TP991 .T48 1949 Book Soaps and detergents, Thomssen, Edgar George, Genel Koleksiyon / Main Collection
TP992.5 .D3 1968 Book Synthetic detergents, Davidsohn, A. Genel Koleksiyon / Main Collection
TP991 .Z5 Book Die Herstellung der Schmierseifen und flüssigen Seifen unter Berücksichtigung der verschiedensten Verwendungsgebiete. Zilske, Heinz, Genel Koleksiyon / Main Collection
QD73 .B83 Book Grundriss der chemischen Reaktionstechnik. Brötz, Walter. Genel Koleksiyon / Main Collection
HF5343 .M2 Book Business and society. McGuire, Joseph William. Genel Koleksiyon / Main Collection
HJ 135 .H53 1965 Book Development finance : Hicks, Ursula K. Genel Koleksiyon / Main Collection
HG221 .H315 1953 Book Money, debt, and economic activity. Hart, Albert Gailord, Genel Koleksiyon / Main Collection
HF5386 .H63 Book The business conscience / Hodges, Luther Hartwell, Genel Koleksiyon / Main Collection
HF5500 .P648 1963 Book Executive leadership course Genel Koleksiyon / Main Collection
HF5500 .E85 1964 Book The managerial mind. Ewing, David W. Genel Koleksiyon / Main Collection
DS51.G86 A85 2017 Book Fotoğrafların dilinden Gümüşhane = Aygün, Bünyamin, Genel Koleksiyon / Main Collection
HB171.5 .S25 1961 Book Economics; Samuelson, Paul A. Genel Koleksiyon / Main Collection
HC106 .C638 Book The American business system; Cochran, Thomas C. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Solid waste disposal Baum, Bernard, Genel Koleksiyon / Main Collection
DR603 .A3555 2016 Book 15 Temmuz hıyanetinin gizemi : Akgül, Ahmet, Genel Koleksiyon / Main Collection
HB201 .C5 1956 Book The theory of monopolistic competition; Chamberlin, Edward, Genel Koleksiyon / Main Collection
HD59 .R5 Book The corporation and its publics; essays on the corporate image. Riley, John W. Genel Koleksiyon / Main Collection
DR2086.5.R84 M47 2012 Book Në hap me Rugovën : Merovci, Adnan Genel Koleksiyon / Main Collection
HD31 .O4 Book Production control. O'Donnell, Paul D. Genel Koleksiyon / Main Collection
HF499 .N45 1963 Book New directions for world trade / Genel Koleksiyon / Main Collection
HD31 .V32 Book Industrial administration Vance, Stanley C. Genel Koleksiyon / Main Collection
TP215 .F35 Book Sulfuric acid; Fasullo, Oscar T. Genel Koleksiyon / Main Collection
TS176 .M34 1958 Book Production planning and inventory control / Magee, John F. Genel Koleksiyon / Main Collection
TP247.5 .M3 1963 Book Solvents guide. Marsden, C. Genel Koleksiyon / Main Collection
TP156.I6 .O8 1961 Book Synthetic ion-exchangers; Osborn, George. Genel Koleksiyon / Main Collection
REF HB 61 .K49 2002 c.2 Reference İngilizce-Türkçe/Türkçe-İngilizce ekonomi-işletme sözlüğü / Keyder, Nur. 0058397 Genel Koleksiyon - Referans / General Collection - Reference
KKX3344 .T67 Book 3213 Sayılı maden kanunu ve ilgili yönetmelikler = Topaloğlu, Mustafa 0058395 Genel Koleksiyon / Main Collection
DR481 .Ş45 2011 Book Fetihlerle Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması / Şeker, Mehmet, 0058341 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1077 .Y67 2017 Book Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğunda farklılaştırılmış teselsül ilkesi / Yördem, Yılmaz 0058390 Genel Koleksiyon / Main Collection
NA1370 .A48 2017 Book Batı Anadolu 14. yüzyıl beylikler mimarisinde yapım teknikleri / Aktuğ Kolay, İlknur 0058398 Genel Koleksiyon / Main Collection
HD61 .B45 2018 Book Yönetirken risksiz misiniz? : Belen, Murat 0058393 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1389 .İ85 2018 Book İş hukukunda dava şartı olarak arabuluculuk : 0058394 Genel Koleksiyon / Main Collection
PL248.A238 A23 2015 Book Abdulmecid Sivasî divançesi'nden seçmeler / Abdülmecid Sivasi, 0058399 Genel Koleksiyon / Main Collection
PL248.R855 D58 2017 Book Sivaslı Ruhi Divanı / Ruhi, 0058400 Genel Koleksiyon / Main Collection
PL248.A238 D58 2017 Book Abdulmecid Sivasî divanı / Abdülmecid Sivasi, 0058401 Genel Koleksiyon / Main Collection
PL248.A238 D583 2017 Book Abdulmecid Sivasî divançesi / Abdülmecid Sivasi, 0058402 Genel Koleksiyon / Main Collection
QW 504 .H45 2017 Book Immunology for medical students / Helbert, Matthew 0058392 Tıp Koleksiyonu / Medical Collection
HG4521 .J7 1952 Book Investments, Jordan, David F. Genel Koleksiyon / Main Collection
K3832 .F38 1962 Book Government guarantees to foreign investors / Fatouros, A. A. Genel Koleksiyon / Main Collection
HG4011 .M236 1973 Book The financial role of multinational enterprises Manser, W. A. P. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Security analysis; Graham, Benjamin, Genel Koleksiyon / Main Collection
HB615 .W7 Book Investment decision in industry Wright, Robert Wood. Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3884 .U48 2014 Book Türk ceza hukukunda akıl hastalığı ve akıl hastalığının kusur yeteneğine etkisi / Ulutürk, Hande 0058387 Genel Koleksiyon / Main Collection
HC106 .C52 Book The enterprising Americans; Chamberlain, John, Genel Koleksiyon / Main Collection
GE190.I75 .E58 1992 Book The Environment in Israel : Genel Koleksiyon / Main Collection
HB75 .Z9 1950 Book Economic ideas; Zweig, Ferdynand, Genel Koleksiyon / Main Collection
HD2741 .B38 1950 Book The economics of corporate enterprise / Buchanan, Norman S. Genel Koleksiyon / Main Collection
HF1411 .H3 1957 Book International and interregional economics / Harris, Seymour Edwin, 1897-1974 Genel Koleksiyon / Main Collection
DR431 .U55 2016 Book UNESCO world heritage in Turkey 2016 / Genel Koleksiyon / Main Collection
HB171.5 .M58 1956 Book Elements of modern economics. Meyers, Albert Leonard. Genel Koleksiyon / Main Collection
HD82 .B78 Book Comparative economic organization. Burns, Arthur Robert, Genel Koleksiyon / Main Collection
KD3040 .S55 Book Industrial relations and the 1971 Act Simpson, R. C. Genel Koleksiyon / Main Collection
HB171.5 .M583 1939 Book Modern economic problems, Meyers, Albert L. Genel Koleksiyon / Main Collection
HC498 .A73 1994 Book The Arab economies : Genel Koleksiyon / Main Collection
HC 412 .N35 1996 Book Megatrends Asia : Naisbitt, John Genel Koleksiyon / Main Collection
HD21 .N38 Book Economic analysis and industrial structure. Needham, Douglas. Genel Koleksiyon / Main Collection
HC103 .J6 1960 Book The American economy : Johnson, E. A. J. Genel Koleksiyon / Main Collection
HD82 .H53 1971 Book Economic theory and the underdeveloped countries / Hla Myint, U. Genel Koleksiyon / Main Collection
NA1371 T87 2016 Book Mimarlar Odası 15. / 2016 Ulusal mimarlık sergisi ve ödülleri : Genel Koleksiyon / Main Collection
HB75 .R65 1956 Book A history of economic thought. Roll of Ipsden, Eric Roll, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book The 1980s Meeting a New Challenge II / Genel Koleksiyon / Main Collection
HD8776 .I673 1960 Book Labour survey of North Africa/ Genel Koleksiyon / Main Collection
HG4538 .I537 1957 Book Private investment: Genel Koleksiyon / Main Collection
HG4028.C4 .I58 1963 Book Capital formation and investment in industry : Genel Koleksiyon / Main Collection
HG4521 .P83 1952 Book Investment analysis / Prime, John H. Genel Koleksiyon / Main Collection
TN111 .N38 1998 Book Natural resources of Turkey. Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1749 .O95 2015 Book Açıklamalı-içtihatlı asliye hukuk davaları ve tatbikatı : Özkan, Hasan 0058384 Genel Koleksiyon / Main Collection
HC240.25.T8 E975 2011 Book EU and Turkey : 0058385 Genel Koleksiyon / Main Collection
HC492 .M83 2007 Book Cumhuriyetin kurulduğu yıl Türkiye ekonomisi / Müderrisoğlu, Alptekin 0058383 Genel Koleksiyon / Main Collection
K970 .A58 2017 Book Manevi zararın belirlenmesi ve manevi tazminatın hesaplanması : Antalya, Osman Gökhan, 0058386 Genel Koleksiyon / Main Collection
TT849.5 .B44 2017 Book Türk keçecilik sanatı / Begiç, H. Nurgül 0058379 Genel Koleksiyon / Main Collection
LA14.7 .T69 2014 v.1 Book Eğitimden felsefeye / Tozlu, Necmettin 0058380 Genel Koleksiyon / Main Collection
LA14.7 .T69 2014 v.2 Book Eğitimden felsefeye / Tozlu, Necmettin 0058381 Genel Koleksiyon / Main Collection
LA14.7 .T69 2014 v.3 Book Eğitimden felsefeye / Tozlu, Necmettin 0058382 Genel Koleksiyon / Main Collection
LA622 .H614 Book Evaluation technique de la première phase du projet régional méditerranéen. Hollister, Robinson G. [from old catalog] Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3025 .K363 2017 Book Türk hukukunda yabancı yatırımcı olarak şirketlerin taşınmaz mal edinmeleri : Karaağaç, Ömür 0058378 Genel Koleksiyon / Main Collection
NA6177 .O55 2017 Book Osmanlı hanedan türbeleri / Önkal, Hakkı Genel Koleksiyon / Main Collection
HF5386 .H53 1967 Book Grow rich with peace of mind. Hill, Napoleon, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Theories of economic growth, Hoselitz, Bert F. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Smart money shortcuts to becoming rich / Hicks, Tyler G. Genel Koleksiyon / Main Collection
JX1995 .A44 1957 Book Les établissements publics internationaux. Adam, H. T. Genel Koleksiyon / Main Collection
HF5386 .F76. 1967 Book The miracle success system Frantz, Forrest H. Genel Koleksiyon / Main Collection
PR3403 .A3 R6 2000 Book The life and adventures of Robinson Crusoe / Defoe, Daniel, 0041595 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Investing in Europe's future / Genel Koleksiyon / Main Collection
HG4910 .B69 1972 Book Investment analysis and management Bowyer, John W. Genel Koleksiyon / Main Collection
HF1411 .M44 1971 Book International economic institutions:/ Meerhaeghe, Van. Genel Koleksiyon / Main Collection
HG4530 .M47 1965 Book Mutual funds and unit trusts Merriman, Charles Octavius, Genel Koleksiyon / Main Collection
TR820.6 .D35 2012 Book Gazze "ateş altında" = Dalgakıran, Kutup Genel Koleksiyon / Main Collection
HD31 .G67 1945 Book Business leadership in the large corporation, Gordon, Robert Aaron. Genel Koleksiyon / Main Collection
HD82 .H45 1959 Book Economic development : Higgins, Benjamin Howard, Genel Koleksiyon / Main Collection
HC106.6 .H4 1966 Book New dimensions of political economy / Heller, Walter W. Genel Koleksiyon / Main Collection
HG1975 .D45 2018 Book Multilateral development banks : Delikanli, Ihsan Ugur Genel Koleksiyon / Main Collection
K349 .D46 2017 Book Feminist perspektiften düşünce tarihinin köşe taşları ve ideal bir hukuk arayışı / Demir, Nazlı Hilal 0058375 Genel Koleksiyon / Main Collection
KK8024 .S78 2013 v.2 Book Studien zum Deutschen und Türkischen strafrecht = 0058367 Genel Koleksiyon / Main Collection
KK8024 .S78 2014 v.3 Book Studien zum Deutschen und Türkischen strafrecht = 0058368 Genel Koleksiyon / Main Collection
KJC5183 .A933 2016 Book Right to fair trial in Turkish administrative justice system in the light of European human rights law / Akbaba, Ahmet, 0058371 Genel Koleksiyon / Main Collection
PL248 .B435 H4 2015 Book Her şey ben yaşarken oldu / Becit, Mustafa 0058366 Genel Koleksiyon / Main Collection
K2100 .Ö93 2016 Book Milletlerarası usul hukukunda paralel davalar / Bayraktaroğlu Özçelik, Gülüm 0058374 Genel Koleksiyon / Main Collection
ML410.M9 Z38 2011 Book Die Zauberflöte / Mozart, Wolfgang Amadeus, 0058372 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX858 .Ç67 2016 Book Zayıf tarafın korunduğu sözleşmelerde mahkemelerin milletlerarası yetkisi : Çörtoğlu Koca, Sema 0058370 Genel Koleksiyon / Main Collection
PL95.9 .K57 D43 2016 Book Dede Korkut Oğuznameler : 0058377 Genel Koleksiyon / Main Collection
K2400 .M65 2017 Book The principles and practice of international commercial arbitration / Moses, Margaret L. 0058373 Genel Koleksiyon / Main Collection
HA29 .K93 1959 Book Statistics for business decisions, Kurnow, Ernest. DVD/VCD Koleksiyonu / Audio Visual
HA29.5.T9 .G63 1962 Book İstatislik metotları / Göçmençelebi, Kemal Genel Koleksiyon / Main Collection
NK3636.5. .K39 2013 Book Noktalar ve cizgiler arasında Hasan Celebi / Kazan, Hilal. Genel Koleksiyon / Main Collection
HF5386 .S45 2013 Book How : Seidman, Dov Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3897 .D46 2016 Book Haksız tahrik / Demirbaş, Ali Timur, 0058376 Genel Koleksiyon / Main Collection
TR161 .E35 2018 Book Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması 2018 Albümü / Genel Koleksiyon / Main Collection
TR161 .E35 2018 Book Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması 2018 Albümü / Genel Koleksiyon / Main Collection
DC419.L45 .P37 2011 Book Un piège bleu Marine / Parisot, Laurence Genel Koleksiyon / Main Collection
DR592.A1 .Y54 2018 Book Dört devirde bir muhalif Abdülkadir Câmi Baykurt (1877 - 1949) : Yılmaz, Erdal Genel Koleksiyon / Main Collection
KK8024 .S78 2015 v.4 Book Studien zum Deutschen und Türkischen strafrecht = 0058369 Genel Koleksiyon / Main Collection

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .