New Arrivals

Call Number Item Type Title Author Barcode Location
BP70 .N3319 1985 Book Üç müslüman bilge / Nasr, Hüseyin S, 0053835 Genel Koleksiyon / Main Collection
DR486 O86 2012 Book Osmanlı teşkilat tarihi el kitabı / 0053838 Genel Koleksiyon / Main Collection
PL21 E54 2013 Book Çağdaş Türk dili / Eker, Süer. 0053833 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Yüreğimdeki Çiçekler / Turgut, Mahmut, 0053856 Genel Koleksiyon / Main Collection
DK855.5.K48 S34 1993 Book Yaşadıkları sahalarda yazılan lügatlara göre Kuman / Kıpçaklar'da siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel yaşayış / Safran, Mustafa. 0053829 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Has bahçesinden bir demet : Tanyaş, Hamza. 0053852 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hâr-ı Bülbül: Baş,Osman 0053834 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Mevlâna'dan hikayeler / Mevlâna Celâleddin Rumî, 0053836 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Turkish Poets Of The Balkans Ceylan,Mevlüt 0053839 Genel Koleksiyon / Main Collection
JC71.P264 F37157 1985 Book Eflâtun kanunlarının özeti = Plato 0053817 Genel Koleksiyon / Main Collection
BL2750 .B819 1995 Book Düşünme ve söz özgürlüğü / Bury, J. B. 0053840 Genel Koleksiyon / Main Collection
PL244 .M84 2012 Book Mühendis mektebi öğrencilerinin çıkardığı mizah dergisi : 0053843 Genel Koleksiyon / Main Collection
G7405 N69 2011 Book Orta Asya'da ABD,Rusya ve Çin Stratejik denge arayışları : / Nogayeva , Ainur. 0053845 Genel Koleksiyon / Main Collection
PL248.Y86 Z9616 1990 Book Yunus Emre ile ilgili makalelerden seçmeler / 0053844 Genel Koleksiyon / Main Collection
DS27 .S48 1995 Book Selçuklu devletleri tarihi siyaset, teşkilat ve kültür / Sevim, Ali . 0011402 Genel Koleksiyon / Main Collection
QL391.A6 M57 2011 Book Topraksolucanları / Mısırlıoğlu, Mete. 005435 Genel Koleksiyon / Main Collection
NA 190 S581 2014 Book Sivil mimari bellek Ankara 1930-1980 : 0054423 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Salacıoğlu Mustafa ve Devriyeleri Tatçı,Mustafa-Kurnaz,Cemal 0051343 Genel Koleksiyon / Main Collection
1 Book Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü Doğan,Hasol 0054450 Nadir Eserler Koleksiyonu / Rare Books Collection
Book Güneşin doğduğu adalardan mektup var : Tuncoku, A. Mete. 0054817 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book 4857 Sayılı İş Kanunu İlgili Yönetmelikler 0054832 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book 6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 0054831 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ansiklopedik Edebiyat Terimleri Sözlüğü / Karataş, Turan 0053383 Genel Koleksiyon / Main Collection
MLCMN 2001/00756 (D) Book Sibirya araştırmaları / 0053434 Genel Koleksiyon / Main Collection
PK6451.B25 D819 2003 Book Aşk çırçıplak : Baba-Tahir, 0053382 Genel Koleksiyon / Main Collection
PL101 D556 2007 Book Dilbilim araştırmaları. 0053389 Genel Koleksiyon / Main Collection
HQ755.8 W620 2013 Book Ebeveynlerle sohbet / Winnicott, D. W. 0053388 Genel Koleksiyon / Main Collection
DR438.8 E73 2010 Book Tarih-lenk : Erdem, Y. Hakan, 0053387 Genel Koleksiyon / Main Collection
PL248 .M64 D64 2012 Book Divan : Molla Aşkî . 0053390 Genel Koleksiyon / Main Collection
DS26 .T87 1998 Book Türk dünyası el kitabı / 0053385 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Çocuk edebiyatı kültürü : Şirin, Mustafa Ruhi, 0053425 Genel Koleksiyon / Main Collection
297.42 A74b Book Aşk risaleleri / 0053379 Genel Koleksiyon / Main Collection
PL248.I433 Z74 2012 Book Celâl Nuri ileri'nin romanları üzerine : Kurt, Mustafa, 0053423 Genel Koleksiyon / Main Collection
PL 49.Z77 Y8 k Book Kutadgu Bilig (Kahire nüshası) / Yusuf, Has Hacib, 0053373 Genel Koleksiyon / Main Collection
DR 479.E83 A97 2014 Book Avrasya çalışmaları çalıştayı : 0053417 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX2070 U85 2016 Book Anayasa hukuku uygulamaları : Uslu, Ferhat 0052516 Genel Koleksiyon / Main Collection
HF5415.32 .P75 2008 Book Product experience / 0053734 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book As seen in Vogue Hill, Daniel Delis. 0053744 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Icons of graphic design / 0053740 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sağlık personelinin hukukî sorumluluğu / Aykın, Aykut Cemil, 0052552 Genel Koleksiyon / Main Collection
NK1165 .L53 2010 Book Universal principles of design / Lidwell, William. 0053742 Genel Koleksiyon / Main Collection
NC997 .M24 2011 Book Visual language for designers : Malamed, Connie. 0053741 Genel Koleksiyon / Main Collection
HF5823 .P73613 2008 Book Creative advertising : Pricken, Mario. 0053743 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Vergi Kanunları: Aykar,Özkan 0052510 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX2764 .Y363 2009 Compact disc İdari yargı dava rehberi / Yaman, Murat. CD02076 DVD/VCD Koleksiyonu / Audio Visual
KKX1504 A28 2016 Book Sosyal güvenlik hukuku mevzuatı / 0052511 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3403 .S88 2016 Book Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi Sütçü, Nezih 0052513 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ayıplı ifa / Yavuz, Nihat 0052497 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Yargıtay Ceza Genel Kurulu İçtihatları Açıklamalı Rehberi Tancı,Metin 0052547 Genel Koleksiyon / Main Collection
B384 P719 1988 Book Sofist / Plato. 0053392 Genel Koleksiyon / Main Collection
PL21 T45 1997 Book Türkoloji eleştirileri / Tekin, Talât, 0053394 Genel Koleksiyon / Main Collection
BP 189.7.N239 T844 1988 Book Türk Mutasavvıf ve Şairi Muhammed Nazmi (hayatı, şahsiyeti ve eserleri) / Türer, Osman. 0053393 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Aşk imiş : Gürcan, Servet, 0053396 Genel Koleksiyon / Main Collection
HV9776.7.Z8 B875 2009 Book Osmanlı dönemi Bursa sürgünleri (18-19. asırlar) / Karataş, Ali İhsan. 0053391 Genel Koleksiyon / Main Collection
PL28.2 Z4819 2011 Book Türk kahramanlık destanları (I.-II. bölüm) : Zhirmunskii, Viktor Maksimovich, 0053395 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Yuksekogretimde kalite ve Turk yuksekogretimi icin oneriler / Koksoy, Mumin, 0053402 Genel Koleksiyon / Main Collection
PL248.E876 K36 1995 Book Eşrefoğlu Rumi / Kara, Mustafa. 0053400 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kayserili Şeyh İbrahim Efendi ve Mecmû'a-i Eş'ârı / 0053399 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Başkurt dili grameri / Biner, İsmet 0053398 Genel Koleksiyon / Main Collection
HF 5655 .A39 2016 Book Vergi ve muhasebe uygulamaları / 0052480 Genel Koleksiyon / Main Collection
NK1530 .H4456 2012 Book 100 ideas that changed graphic design / Heller, Steven. 0053752 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Scripts : 0053738 Genel Koleksiyon / Main Collection
346.065 ARK 2016 Book Ticari işletme hukuku / Arkan, Sabih 0052565 Genel Koleksiyon / Main Collection

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .