New Arrivals

Call Number Item Type Title Author Barcode Location
KKX2620 .D64 2013 Book Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru rehberi / Doğru, Osman 0057882 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3220 .A85 2017 Book Rekabet hukuku dersleri / Aslan, İ. Yılmaz 0057876 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX2484.5 .B34 2015 Book Yaşama hakkı / Bahadır, Oktay Genel Koleksiyon / Main Collection
K3240 .B36 2018 Book International human rights law and practice / Bantekas, Ilias 0057884 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX880.8 .I53 2014 v.2 Book Kira Hukuku / İnceoğlu, Mehmet Murat Genel Koleksiyon / Main Collection
K231 .B73 2013 Book Philosophy of law : Brand-Ballard, Jeffrey 0057875 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3220 .G86 2014 Book Rekabet hukuku dersleri / Günay, Cevdet İlhan, 0057877 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3220 .G86 2014 c.3 Book Rekabet hukuku dersleri / Günay, Cevdet İlhan, 0057879 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3220 .G86 2014 c.2 Book Rekabet hukuku dersleri / Günay, Cevdet İlhan, 0057878 Genel Koleksiyon / Main Collection
KF379 .C66 2010 Book A companion to philosophy of law and legal theory / Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1213 .G86 2017 Book Sınai Mülkiyet Kanunu ışığında uygulamalı patent ve faydalı model hukuku : Güneş, İlhami 0057881 Genel Koleksiyon / Main Collection
K370 .T74 2008 Book The sociology of law : Treviño, A. Javier, 0057885 Genel Koleksiyon / Main Collection
K372 .E3813 2009 Book Fundamental principles of the sociology of law / Ehrlich, Eugen, 0057874 Genel Koleksiyon / Main Collection
KJC5132.A4195 S328 2017 Book The European Convention on Human Rights : Schabas, William, Genel Koleksiyon / Main Collection
KJC5132 .J36 2010 Book European human rights law : Janis, Mark W. Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX500 .K55 2017 Book Medeni hukuk : Kılıçoğlu, Ahmet M. 0057864 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX2720 .İ337 2017 Book İdare hukuku : 0057818 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX4076 .D87 2018 Book Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları ışığında : Dursun, Gizem 0057823 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3124 .O48 2016 Book Türk ceza kanununda çocuk düşürtme ve çocuk düşürme suçları : Oktar, Salih, 0057813 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX810 .A93 2016 Book Borçlar hukuku : Ayan, Mehmet. 0057839 Genel Koleksiyon / Main Collection
B1453 .H8619 2017 Book Denemeler / Hume, David, 0057868 Genel Koleksiyon / Main Collection
KJA2512 .R33 2018 Book Roma hukuku dersleri : Rado , Türkan. 0057814 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX2754 .S49 2017 Book Kamu ihale hukuku dersleri / Sezer, Yasin 0057841 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX500 .O38 2017 Book Medeni hukuk pratik çalışmaları : Oğuzman, M. Kemal 0057834 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3800 .Ö93 2017 Book Türk Ceza Hukuku : Özgenç, İzzet 0057836 Genel Koleksiyon / Main Collection
K1028.3198 .Y556 2013 Book Milletlerarası mal satımına ilişkin sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler antlaşması (CISG) uyarınca sözleşmenin ihlali halinde alıcının hakları / Yılmaz, Süleyman Genel Koleksiyon / Main Collection
JC571 .A1619 2017 Book Kutsal insan : Agamben, Giorgio, 0057851 Genel Koleksiyon / Main Collection
JC571 .K83 2016 Book İnsan hakları : Kuçuradi, İoanna, 0057853 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX4038 .A47 2016 Book Ceza Hukukunda Zamanaşımı / Alşahin, Mehmet Emin 0057873 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX445 .S36 2016 Book "Devlet aklı" kıskacında hukuk devleti / Sancar, Mithat, 0057858 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX2893 .B398 2009 Book Özelleştirme hukuku ve uygulamaları / Baytan, İlhan 0057820 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX 937 .G87 2017 Book Öğreti, uygulama ve yargıtay kararları ışığında kıymetli evrakın zayi olması ve iptali / Gürbüz, Diğdem Göç 0057857 Genel Koleksiyon / Main Collection
JC131 .E76 2016 Book Çağdaş devlet düzenleri : Eroğul, Cem, 0057862 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX2070 .G69 1999 Book Anayasa hukukunun metodolojisi / Gözler, Kemal, 0057825 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3588 .E34 2017 Book Sermaye piyasasında yatırımcının korunması : Ege, İlhan Genel Koleksiyon / Main Collection
KJA2196 .G66 2010 Book Roma hukukunda kadın / Gönenç, Fulya İlçin 0057866 Genel Koleksiyon / Main Collection
K237 .H4419 2015 Book Hukuk felsefesinin prensipleri (1821) / Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 0057865 Genel Koleksiyon / Main Collection
K230.H43 .H4419 2013 Book Tüze felsefesi : Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 0057867 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX810 .N66 2017 Book Borçlar hukuku genel hükümler / Nomer, Halûk N. 0057832 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX4049 .Ü98 2013 Book Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar / Üzülmez, İlhan 0057817 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX500 .A45 2017 Book Medenî hukuk / Akıntürk, Turgut 0057848 Genel Koleksiyon / Main Collection
JC599.T87 .E744 2016 Book Türkiye insan hakları ve eşitlik kurumu / Eren, Hayrettin Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX2430 .D64 2017 Book Türk vatandaşlık hukuku / Doğan, Vahit Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX4286 .U58 2015 Book Ekonomik suçlar : 0057856 Genel Koleksiyon / Main Collection
PK9169.A38 K619 2016 Book Sivrisinek şehirde / Ahvlediani, Erlom, 0057850 Genel Koleksiyon / Main Collection
PR9619.3.S796 .B4719 2016 Book Duman / Berger, John, 0057863 Genel Koleksiyon / Main Collection
PS3511.I9 G719 2017 Book Muhteşem Gatsby / Fitzgerald, F. Scott 0057859 Genel Koleksiyon / Main Collection
PN6271 .B519 2016 Book Yaşayan her şey kutsaldır / Blake, William, 0057852 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX880.8 .A23 2017 Book Kira hukuku şerhi (TBK m. 299-332) / Acar, Faruk 0057812 Genel Koleksiyon / Main Collection
PQ4880.A24 V5319 2016 Book Yolculuklar ve öteki yolculuklar : Tabucchi, Antonio. 0057860 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX926 .I85 2015 Book Milletlerarası ticari tahkimde tahkim anlaşması yapma yetkisi ve bu yetkiye uygulanacak hukuk / Işık, Fatih 0057827 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX564.3 .D465 2018 Book Türk medeni hukuk öğreti ve uygulamasında yoksulluk nafakası / Demir, Mecit 0057833 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX2430 .A935 2015 Book Vatandaşlık hukuku / Aybay, Rona, 0057821 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3025 .E47 2014 Book 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda idari gözetim / Ekşi, Nuray 0057826 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX683 .E84 2017 Book Eşya hukuku / Esener, Turhan 0057830 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3800 .Z34 2017 Book Ceza hukuku genel hükümler : Zafer, Hamide 0057861 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3025 .D64 2017 Book Türk yabancılar hukuku / Doğan, Vahit 0057870 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX2884 .Ç39 2016 Book Adil yargılanma hakkı / Çayan, Gökhan 0057872 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1829 .İ44 2016 Book Tahkim sözleşmesinin geçerliliği / İlhan, Hüseyin Afşın 0057819 Genel Koleksiyon / Main Collection
KJA147 .V5519 2017 Book Roma hukuku güncelliği / Villey, Michel. 0057843 Genel Koleksiyon / Main Collection
K3240 .S55 2018 Book International human rights law / Smith, Rhona K. M. 0057828 Genel Koleksiyon / Main Collection
K3820 .H47 2016 Book Principles of international economic law / Herdegen, Matthias 0057824 Genel Koleksiyon / Main Collection
K3150 .L6819 2017 Book Kamu hukukunun temelleri / Loughlin, Martin. 0057837 Genel Koleksiyon / Main Collection
KD680 .B75 2014 Book The conflict of laws / Briggs, Adrian 0057842 Genel Koleksiyon / Main Collection
K4528 .A985 2007 Book International tax as international law : Avi-Yonah, Reuven S. Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX4610 .O94 2017c Book Ceza muhakemesi hukuku dersleri / Özen, Mustafa 0057835 Genel Koleksiyon / Main Collection
JA84.S7 .A43 2016 Book Modern düşüncenin doğuşu : Akal, Cemal Bali, 0057869 Genel Koleksiyon / Main Collection
K230.W29 A37 2014 Book Philosophy of law : Wacks, Raymond 0057844 Genel Koleksiyon / Main Collection
PN56.L33 T87 2016 c.2 Book Hukuk komedyası : Turinay, Faruk 0057811 Genel Koleksiyon / Main Collection
K230.W29 A37 2014 c.2 Book Philosophy of law : Wacks, Raymond 0057845 Genel Koleksiyon / Main Collection
K230.W29 A37 2014 c.3 Book Philosophy of law : Wacks, Raymond 0057846 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3861 .E45 2012 Book Ceza hukukunda rıza / Ekici Şahin, Meral 0057838 Genel Koleksiyon / Main Collection
K3981 .Ç356 2018 Book İdare hukuku açısından yenilenebilir enerji / Çakmak, N. Münci 0057822 Genel Koleksiyon / Main Collection
K235 .R39 2017 Book Readings in the philosophy of law / 0057829 Genel Koleksiyon / Main Collection
HN398.E5 T4619 2016 Book Avam ve görenek : İngiltere'de geleneksel popüler kültür üzerine araştırmalar = Thompson, E. P. 0057849 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX4252 .E74 2008 Book Türk ceza hukukunda zimmet suçu / Ergün, Güneş Okuyucu 0057871 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX2754 .A775 2017 Book İhaleye fesat karıştırma suçu : Arslan, Çetin . 0057816 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX2764 .K375 2018 Book İdari yargılama hukuku / Kaplan, Gürsel 0057815 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3377 .K37 2016 Book Karşılaştırmalı hukukta gıda suçları / 0057840 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX2720 .E748 2017 Book Yargı kararları ışığında idari işlemin geriye yürümezliği ilkesi ve geri alma istisnası / Erguvan, Derya Deviner. 0057880 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX810 .Y55 2018 Book Türk borçlar hukuku : Yıldırım, Abdulkerim . Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3800 .S6 2016g Book Ceza hukuku : Soyaslan, Doğan 0057831 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX866.5 .A48 1998 c.2 Book Şekle aykırılığın olumsuz sonuçlarının düzeltilmesi/ Altaş, Hüseyin 0057808 Genel Koleksiyon / Main Collection
JF255 .A43 2018 Book Liderlik yönüyle dünyadaki başkanlık sistemleri / Akdemir, Ali 0057806 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX810 .İ53 2014 Book Borçlar hukuku genel hükümler / İnan, Ali Naim. 0057795 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3366 .P47 Ö77 2017 Book İdare hukuku açısından petrol piyasası / Örs, Cengiz Ozan 0057805 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3800 .Z34 2016 Book Ceza hukuku : Zafer, Hamide 0057787 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX970 .T658 2017 Book Geçmişi anımsayıp geleceği ÿonlendirme (Remembering the past while moving forward in the future ) / Toluner, Sevin 0057802 Genel Koleksiyon / Main Collection
JX4471 .Ü59 2017 Book Uluslararası hukukta uyuşmazlıkların diplomatik yollarla çözümü / Ünyılmaz, Habip 0057803 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX937 .P85 2018 Book Kıymetli evrak hukukunun esasları / Pulaşlı, Hasan. 0057780 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX937 .P85 2018 c.3 Book Kıymetli evrak hukukunun esasları / Pulaşlı, Hasan. 0057782 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX937 .P85 2018 c.2 Book Kıymetli evrak hukukunun esasları / Pulaşlı, Hasan. 0057781 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX4252 .Y85 2018 Book TCK genel hükümleri dahilinde Bölge Adliye Mahkemeleri Ceza Daireleri ve Yargıtay ilamları ile zimmet / Yüksektepe, Mert Asker 0057792 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX120 .D567 2017 Book Hukuka giriş : Dinçkol, Abdullah 0057807 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX564.3 .B69 2015 Book Türk hukukunda ve uluslararası hukukta nafaka / Bozdağ, Gonca Gülfem 0057804 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX 4049 .Ü98 2007 Book Yeni Türk Ceza Kanunu'nun hürriyete karşı işlenen suçlar sistemi çerçevesinde tehdit, şantaj ve cebir kullanma suçları / Üzülmez, İlhan 0057789 Genel Koleksiyon / Main Collection
K5216 .K555 2016 Book Uluslararası boyutuyla rüşvet suçu / Kılıç, Ali Şahin Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX810 .Y83 2018 Book Sözleşmeye aykırı mal tesliminde yenisiyle değiştirme hakkı : Yücedağ, Nafiye 0057784 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX2460 .K59 2014 Book Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasında kamu güvenliği ölçütü / Kızılyel, Serkan 0057790 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX 4830 .S46 2018 Book Koşullu salıverilme, denetimli serbestlik ve ceza infaz sorunları / Şen, Ersan 0057788 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1829 .A934 2017 Book Türk hukukunda tahkim sözleşmesi / Aydemir, Fatih 0057783 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX2757 .K87 2017 Book Kabahatler hukuku yazıları - I / 0057799 Genel Koleksiyon / Main Collection
K3240 .H33 2014 Book International human rights : Haas, Michael, 0057797 Genel Koleksiyon / Main Collection
K3834 .M39 2017 Book International investment arbitration : McLachlan, Campbell 0057801 Genel Koleksiyon / Main Collection
KD1269 .C67 2013 Book Intellectual property : Cornish, W. R. 0057798 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX4234 .Y46 2013 Book Yargıtay kararları ışığında hırsızlık suçu (m. 141-147) / Yenidünya, Ahmet Caner, 0057800 Genel Koleksiyon / Main Collection
K230 .O95 2011 Book The Oxford handbook of jurisprudence and philosophy of law / 0057796 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX858 .S26 2017 Book Hukuk ve ekonomi perspektifinden sözleşme hukuku ve sözleşme yaptırımlarının ekonomik analizi / Sanlı, Kerem Cem. 0057785 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1155 .K37 2017 Book Fikri mülkiyet hukuku / Karasu, Rauf 0057793 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX2764 .C65 2011 Book Hukuk eğitimi yöntemi olarak idare hukukunda sanal mahkemeler / Çolak, Nusret İlker 0057791 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX2764 .K38 2013 Book İdarî yargı kararlarının uygulanması konusuna Danıştay'ın yaklaşımı : Kaya, Cemil 0057809 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX2720 .Ç345 2017 Book İdari yargı kararlarına karşı başvuru yolları : Çağlayan, Ramazan 0057794 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3800 .C46 2017t Book Türk Ceza Hukukuna giriş / Centel, Nur Başar Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX937 .K392 2017 Book 6728 Sayılı Kanun ile değişmiş Türk Ticaret Kanunu ve Çek Kanununa göre kıymetli evrak hukuku / Kayıhan, Şaban. 0057777 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX937 .K392 2017 c.3 Book 6728 Sayılı Kanun ile değişmiş Türk Ticaret Kanunu ve Çek Kanununa göre kıymetli evrak hukuku / Kayıhan, Şaban. 0057779 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX937 .K392 2017 c.2 Book 6728 Sayılı Kanun ile değişmiş Türk Ticaret Kanunu ve Çek Kanununa göre kıymetli evrak hukuku / Kayıhan, Şaban. 0057778 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3790 .Ö98 2017 Book Uygulamalı ceza hukuku ve güvenlik tedbirleri hukuku / Öztürk, Bahri. 0057770 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX2070 .E732 2018 Book Türk anayasa hukuku / Erdoğan, Mustafa, 0057772 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX2070 .E732 2018 c.2 Book Türk anayasa hukuku / Erdoğan, Mustafa, 0057773 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX2070 .D465 2017 c.2 Book Anayasa hukuku : Demirkol, Ferman 0057760 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX2070 .D465 2017 Book Anayasa hukuku : Demirkol, Ferman 0057761 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX2070 .O94 2017 Book Anayasa hukuku : Özer, Attila . 0057764 Genel Koleksiyon / Main Collection
JC491 .M88k 2005 Book Komplo teorileri : Mütercimler, Erol 0057758 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3403 .K65 2018 Book İnşaat sektörü için ihale ve sözleşme yönetimi rehberi / Köksal, Tunay. 0057759 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX810 .Z48 2017 Book Borçlar hukuku : Zevkliler, Aydın 0057765 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX770 .K55 2018 Book Miras hukuku / Kılıçoğlu, Ahmet M. 0057771 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX 2064 .51982 .T36 2018 Book 1982 anayasasına göre Türk Anayasa Hukuku / Tanör, Bülent. 0057766 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX 2064 .51982 .T36 2018 c.2 Book 1982 anayasasına göre Türk Anayasa Hukuku / Tanör, Bülent. 0057767 Genel Koleksiyon / Main Collection
KJA147 .A45 2017 Book Roma hukuku dersleri / Akıncı, Şahin 0057774 Genel Koleksiyon / Main Collection
KJA147 .T34 2016 Book Roma hukuku dersleri / Tahiroğlu, Bülent 0057769 Genel Koleksiyon / Main Collection
KZ1263 .C66 2018 Book Comparative international law / Genel Koleksiyon / Main Collection
PN6013.5 .R433 1999 Book SelectEditions / 0052662 Genel Koleksiyon / Main Collection
DR590 .Y897 2002 Book 100 soruda Türk boğazları / Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX4610 .C46 2016 Book Ceza muhakemesi hukuku pratik çalışma kitabı / Centel, Nur Başar 0057768 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3800 .O94 2017öd Book Ceza hukuku özel hükümler dersleri / Özen, Mustafa 0057762 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3800 .O94 2017öd c.2 Book Ceza hukuku özel hükümler dersleri / Özen, Mustafa 0057763 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX810 .Y388 2016 c.2 Book 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre borçlar hukuku dersleri : Yavuz, Cevdet. 0057775 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3800 .A43 2017 Book Ceza hukuku : Akbulut, Berrin 0057776 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3276 .Z48 2016 Book Tüketicinin korunması hukuku : Zevkliler, Aydın Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX511 .O38 2016 Book Kişiler hukuku : Oğuzman, M. Kemal Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX810 .K55 2017 Book Borçlar hukuku : Kılıçoğlu, Ahmet M. Genel Koleksiyon / Main Collection
B1247 .O94 2016 Book The Oxford handbook of Hobbes / Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX937 .Ö98 2017 c.3 Book Kıymetli evrak hukuku / Öztan, Fırat 0057756 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX937 .Ö98 2017 c.2 Book Kıymetli evrak hukuku / Öztan, Fırat 0057755 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1880 .H45 2014 Book Eski medeni kanunumuzla karşılaştırmalı olarak Türk medeni kanununa göre mirasın reddi (MK. M. 605-MK. m. 618) / Helvacı, İlhan 0057708 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX770 .N37 2016 Book Türk miras hukukunda tenkis / Nar, Ahmet 0057757 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX2070 .K33 2017 c.2 Book Anayasa hukuku dersleri (genel esaslar) / Kaboğlu, İbrahim Ö. 0057743 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX2070 .K33 2017 Book Anayasa hukuku dersleri (genel esaslar) / Kaboğlu, İbrahim Ö. 0057742 Genel Koleksiyon / Main Collection
K487.A57 D45 2013 Book Antropoloji penceresinden hukuk : Delice, Aslan, 0057732 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX810 .A73 2011 c.2 Book Türk Borçlar Hukukunda kötü ifa/ Aral, Fahrettin. 0057750 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX2066.5 .M47 2017 Book Anayasa mahkemesi'ne bireysel başvuru ile ilgili temel mevzuat / Meriç, Nedim 0057723 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX2066.5 .M47 2017 c.2 Book Anayasa mahkemesi'ne bireysel başvuru ile ilgili temel mevzuat / Meriç, Nedim 0057724 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX2720 .T36 2017 Book İdare hukuku: Tan, Turgut 0057699 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX500 .M4346 2017 v.1 Book Medeni Kanun'un ve Borçlar Kanunu'nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu : 0057692 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX500 .M436 2017 Book Medeni hukuk pratik çalışmaları : 0057744 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX933 .L354 2015 Book Özetli - içtihatlı yargıtay uygulamasında karayolu ile uluslararası eşya taşıma hukuku ve CMR / Lale, Muktedir 0057700 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3098 .S245 2018 Book Sağlık ve tıp hukukunda sorumluluk ve insan hakları : 0057704 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX500 .G463 2013 Book 6100 sayılı HMK hükümlerine göre medeni hukuk davaları (sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemesi) : Gençcan, Ömer Uğur 0057705 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX511 .H45 2017 Book Gerçek kişiler / Helvacı, Serap. 0057752 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX998 .K36 2017 c.2 Book Sigorta hukuku / Kaner, İnci Deniz, 0057727 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX998 .K36 2017 Book Sigorta hukuku / Kaner, İnci Deniz, 0057726 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX622 .Ö98 2016 Book Türk Medeni Kanununun değişen yeni düzenlemeleri ile açıklamalı - içtihatlı : Özuğur, Ali İhsan 0057736 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX549 .G463 2002 Book 743 ve 4721 sayılı Türk medeni kanununa göre soybağının kurulması, reddi, düzeltilmesi, itiraz davaları ve soybağının hükümleri : Gençcan, Ömer Uğur 0057738 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX938 .R84 2017 Book Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibi : Ruhi, Canan 0057701 Genel Koleksiyon / Main Collection
JC421 .A4519 2017 Book Modernite, demokrasi ve din : Amin, Samir 0057721 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX810 .E74 2017g Book Borçlar hukuku : Eren, Fikret 0057706 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX810 .E74 2017ö Book Borçlar hukuku : Eren, Fikret 0057707 Genel Koleksiyon / Main Collection
K357 .M3719 2018 Book Devlet ve hukuk/ Marx, Karl, 0057725 Genel Koleksiyon / Main Collection
DR479.A78 Ü573 2016 Book Avrasya’ya yönelmek : Ünsal, Şamil 0057730 Genel Koleksiyon / Main Collection
KJC5132 .B55 2016 Book Avrupa Birliği'nde insan haklarının gelişimi ve korunması : Bilgin, Ahmet Burak 0057745 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX770 .R84 2017 Book Vasiyetname ve miras sözleşmesi / Ruhi, Canan 0057697 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3403 .İ57 2017 Book İnşaat hukuku ve uygulaması / 0057739 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1077 .Ü35 2018 Book Anonim ortaklıkta finansal tablolar yedek akçeler ve kar dağıtımı / Üçışık, H. Güzin 0057695 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX770 .I47 2017 Book Miras hukuku : İmre, Zahit 0057691 Genel Koleksiyon / Main Collection
K5026 .T5419 2017 Book Ekonomi ceza hukuku / Tiedemann, Klaus, 0057711 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1075.5 .Ş46 2017 Book Yargıtay kararları ışığında limited ortaklıklar hukuku / Şener, Oruç Hami 0057694 Genel Koleksiyon / Main Collection
K3830 .E73 2015 Book Milletlerarası yatırım hukukunda dolaylı kamulaştırma / Erden, H. Zeynep Nalçacıoğlu 0057702 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX4604.3 .C46 2017 Book Ceza muhakemesi hukuku / Centel, Nur Başar 0057689 Genel Koleksiyon / Main Collection
HD31 .M57 2017 Book Introduction to business / Mirze, S.Kadri . 0057712 Genel Koleksiyon / Main Collection
JF255 .B69 2017 Book Dünyada başkanlık sistemleri : Boyunsuz, Şule Özsoy 0057731 Genel Koleksiyon / Main Collection
HD31 .M57 2017 c.2 Book Introduction to business / Mirze, S.Kadri . 0057713 Genel Koleksiyon / Main Collection
PL201 .M47 2013 Book Meş'ale dergisi (inceleme-tahlili-seçme yazılar) / 0057729 Genel Koleksiyon / Main Collection
HV640 .M85 2017 Book İnsan hakları perspektifinden mültecilik / 0057718 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX500 .M4346 2017 v.2 Book Medeni Kanun'un ve Borçlar Kanunu'nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu : 0057693 Genel Koleksiyon / Main Collection
HD31 .M57 2017 c.3 Book Introduction to business / Mirze, S.Kadri . 0057714 Genel Koleksiyon / Main Collection
HD31 .M57 2017 c.4 Book Introduction to business / Mirze, S.Kadri . 0057715 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX2720 .A44 2017 Book İdare hukuku / Akgüner, Tayfun. 0057698 Genel Koleksiyon / Main Collection
HD31 .M57 2017 c.5 Book Introduction to business / Mirze, S.Kadri . 0057716 Genel Koleksiyon / Main Collection
HC492 .B49 1971 Book İktisadi Politika, Makro modeller ve Türkiye'de köylü- şehirli refahının optimizasyonu / Beyarslan, Ahmet Genel Koleksiyon / Main Collection
HB501 .W6619 2016 Book Sermaye imparatorluğu / Wood, Ellen Meiksins 0057722 Genel Koleksiyon / Main Collection
HB75 .N49 1952 Book The development of economic thought / Newman, Philip Charles, Genel Koleksiyon / Main Collection
HX39.5 .M375 2017 Book Marksist devlet ve hukuk teorisi / 0057717 Genel Koleksiyon / Main Collection
HB171 .B68 1950 Book A reconstruction of economics / Boulding, Kenneth Ewart, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Économie publique : Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX683 .Ü53 2017 Book Şekli eşya hukuku : Ünal, Mehmet 0057748 Genel Koleksiyon / Main Collection
K1030 .U487 2011 Book Milletlerarası mal satımına ilişkin BM antlaşmasında ve Avrupa borçlar hukuku prensiplerinde tazminat sorumluluğunun sınırlandırılmasında öngörülebilirlik ilkesi / Ulusu, Ayşe Elif 0057740 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3025 .E74 2018 Book Mülteci hukukunda geçici koruma / Eren, Esra Yılmaz 0057710 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1194 .S56 2017 Book 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu sempozyumu : 0057734 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX4230 .A47 2010 Book Yargıtay kararları ışığında mala zarar verme suçları : Alşahin, Mehmet Emin 0057749 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1232 .G86 2017 Book Uygulamada marka, haksız rekabet ve telif suçları : Güneş, İlhami 0057753 Genel Koleksiyon / Main Collection
KJC9400 .O93 2014 Book Erken modernlikte ceza sorumluluğunun kamusallaşması ve rasyonelleşmesi / Ozansü, Mehmet Cemil 0057733 Genel Koleksiyon / Main Collection
KJE5132 .M69 2014 Book Cases, materials, and commentary on the European Convention on Human Rights / Mowbray, A. R, 0057746 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX828 .A37 2016 c.2 Book Hukuka ve ahlâka aykırılık unsurları çerçevesinde salt malvarlığı zararlarının tanzimi / Aksoy, Pınar Çağlayan. 0057709 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3800 .I24 2017 Book Ceza hukuku : İçel, Kayıhan 0057690 Genel Koleksiyon / Main Collection
DR434 .K698 2014 Book Osmanlı Devletiʹnde gayrimüslimlerin din ve vicdan hürriyetleri bağlamında mâbedlerinin hukuki statüsü / Koyuncu, Nuran 0057751 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3800 .K63ö 2017 Book Türk ceza hukuku : Koca, Mahmut 0057737 Genel Koleksiyon / Main Collection
JA81 .A33 2017 Book İmparatorluktan tanrı devletine / Ağaoğulları, Mehmet Ali, 0057720 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX841 .Y83 2014 Book Türk Borçlar Kanununa göre genel tehlike sorumluluğu / Yücel, Özge 0057703 Genel Koleksiyon / Main Collection
K1028 .O78 2015 Book Satış sözleşmesinde riskin geçişi : Oruç, Murat 0057741 Genel Koleksiyon / Main Collection
K1028.3198 .A446 2015 Book Milletlerarası mal satımına ilişkin sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması'na göre sözleşmenin kurulması / Akhmetov, Zhassulan 0057747 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3440 .K57 2018 Book Karayoluyla eşya taşımasında taşıma ücreti / Kıran, Süleyman, 0057696 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX937 .Ö98 2017 Book Kıymetli evrak hukuku / Öztan, Fırat 0057754 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX2764 .K373 2016 Book Açıklamalı, içtihatlı ve istinaf kurumuyla idari yargılama usulü kanunu / Karavelioğlu, Celal 0057662 Genel Koleksiyon / Main Collection
K5000 .Ö56 2003 Book Tarihi perspektifiyle uluslararası ceza divanı / Önok, Rifat Murat 0057681 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3067 .K35 2017 Book İmar hukuku dersleri / Kalabalık, Halil 0057678 Genel Koleksiyon / Main Collection
DA375 .H5519 2016 Book İngiltere'de devrim çağı, 1603 - 1714 / Hill, Christopher, Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX871.3 .G86 2015 Book Türk-İsviçre borçlar hukukunda ibra sözleşmesi / Gümüş, Mustafa Alper 0057675 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX500 .M434 2017 Book Medeni hukuk pratik çalışmaları : 0057664 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3800 .H345m 2016 Book Türk ceza hukuku özel hükümler: Hafızoğulları, Zeki 0057674 Genel Koleksiyon / Main Collection
K5282 .U98 2017 Book Uyuşturucu madde suçları / 0057688 Genel Koleksiyon / Main Collection
HM585 .G5319 2016 Book Sosyoloji : Giddens, Anthony 0057666 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX683 .S57 2017 c.2 Book Eşya hukuku / Sirmen, Lale 0057685 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX683 .S57 2017 c.3 Book Eşya hukuku / Sirmen, Lale 0057686 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX683 .S57 2017 Book Eşya hukuku / Sirmen, Lale 0057684 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX867.5 İ53 2017 Book Borca aykırılık dönme ve fesih / İnal, H.Tamer 0057677 Genel Koleksiyon / Main Collection
B823.3 A48419 2014 Book İdeoloji ve devletin ideolojik aygıtları / Althusser, Louis, 0057667 Genel Koleksiyon / Main Collection
K190 .Ö93 2012 Book İlkel toplumlarda toplumsal kontrol : Özcan, Mehmet Tevfik. 0057665 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX646 .M454 2016 Book Aynî haklardan doğan uyuşmazlıklarda uygulanacak hukuk ve yetkili mahkeme / Mekengeç, Merve Acun 0057661 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX4200 .T67 2009 c.2 Book Uluslararası ceza yargılamalarında cinsel suçlar / Topal, Ahmet Hamdi 0057679 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book International law / Henriksen, Anders,
Book International human rights / Donnelly, Jack.
Book Nternational law /
.M36 1975 HC13 Book The new capitalism / Manser, W.A.P Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3800 .H345t 2012 Book Türk ceza hukuku özel hükümler : Hafızoğulları, Zeki 0057264 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book International law concentrate / Bantekas, Ilias
Book Blackstone's international law documents /
Book Blackstone's international human rights documents /
Book Redfern and Hunter on international arbitration / Blackaby, Nigel,
Book Dicey, Morris and Collins on the conflict of laws. Dicey, A. V.
Book Economics of the law : Weigel, Wolfgang.
Book Philosophy of law :
KKX3800 .D46 2017 Book Ceza hukuku : Demirbaş, Ali Timur, 0057669 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Philosophy of law : Tebbit, Mark,
KKX966 .D445 2007 Book Mukayeseli hukukta ve Türk hukukunda suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu : Değirmenci, Olgun 0057657 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1220 .Y556 2017 Book Yeni 6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu kapsamında güncelleştirilmiş marka olabilecek işaretler ve mutlak tescil engelleri / Yılmaz, A. Lerzan 0057660 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book An introduction to the philosophy of law / Pound, Roscoe,
KKX3800 .O94 2017t Book Ceza hukuku genel hükümler temel bilgiler / Özen, Mustafa 0057671 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book An introduction to the sociology of law / Milovanovic, Dragan,
Book Capitalism and modern social theory : Giddens, Anthony,
KKX2290 .A63 2017 Book Kapitülasyonlar ve Osmanlı - Türk Adli ve idari modernleşmesi / Apaydın, Bahadır, 0057658 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Jacobs, White, and Ovey : Rainey, Bernadette,
Book Trade mark dilution in Europe and the United States / Fhima, Ilanah Simon.
KKX3800 .H35 2017 Book Ceza hukuku : Hakeri, Hakan, 0057668 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX4610 .Y87 2018 Book Ceza yargılaması hukuku / Yurtcan, Erdener, 0057670 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book The making of international human rights : Jensen, Steven L. B.,
KKX2764 .B55 2014 c.2 Book Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının Türk idarî yargısına yansımaları / Bilgin, Hüseyin, 0057687 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3800 .H345k 2016 Book Türk ceza hukuku özel hükümler : Hafızoğulları, Zeki 0057673 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3800 .H345t 2017 Book Türk ceza hukuku özel hükümler : Hafızoğulları, Zeki 0057672 Genel Koleksiyon / Main Collection
HB501 .A4519 2017 Book Kapitalizmden uygarlığa : Amin, Samir 0057847 Genel Koleksiyon / Main Collection
PQ2484.Z419 P37 1922 Book پارس چيچكلرى / Zévaco, Michel, Nadir Eserler Koleksiyonu / Rare Books Collection
KKX3800 .Ö64 1992 Book Ceza hukuku dersleri / Önder, Ayhan 0057636 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX4610 .C493 2017 Book Ceza muhakemesi hukuku / 0057613 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3800 .A788 2017 Book Ceza Hukuku : Artuk, Mehmet Emin 0057643 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX4610 .U58 2017 Book Ceza muhakemesi hukuku / Ünver, Yener 0057609 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3147 .A48 2018 c.4 Book A'dan Z'ye yükseköğretimi anlamak / Altınkülçe, Mehmet Rasih 0057564 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX940 .A452 2017 v.1 c.2 Book Bankacılık kanunu şerhi / Alıcı, Yaşar 0057616 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX940 .A452 2017 v.1 c.3 Book Bankacılık kanunu şerhi / Alıcı, Yaşar 0057617 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX940 .A452 2017 v.2 c.3 Book Bankacılık kanunu şerhi / Alıcı, Yaşar 0057620 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX940 .A452 2017 v.2 c.2 Book Bankacılık kanunu şerhi / Alıcı, Yaşar 0057619 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX940 .A452 2017 v.2 Book Bankacılık kanunu şerhi / Alıcı, Yaşar 0057618 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX940 .R45 2015 v.2 Book Bankacılık kanunu şerhi / Reisoğlu, Seza 0057611 Genel Koleksiyon / Main Collection
DR593 .E68 1963 Book Turkey today and tomorrow ; Eren, Nuri 0057626 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3800 .O94 2017 Book Ceza hukuku genel hükümler dersleri / Özen, Mustafa 0057612 Genel Koleksiyon / Main Collection
HB75 .I58 2001-2003 v.1 Book İktisat'ın dama taşları : 0057624 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX962 .M465 2017 Book Sermaye piyasası hukuku / Memiş, Tekin 0057606 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX962 .M465 2017 c.3 Book Sermaye piyasası hukuku / Memiş, Tekin 0057608 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX940 .A452 2017 v.1 Book Bankacılık kanunu şerhi / Alıcı, Yaşar 0057615 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX937 .B54 2018 c.2 Book Kıymetli evrak hukuku / Bilgili, Fatih, 0057639 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX937 .B54 2018 c.3 Book Kıymetli evrak hukuku / Bilgili, Fatih, 0057640 Genel Koleksiyon / Main Collection
HB75 .S6854 1983 Book The growth of economic thought / Spiegel, Henry William, 0057625 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3601 .H35 2018 Compact disc Tıp hukuku / Hakeri, Hakan, CD02124 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX937 .B54 2018 Book Kıymetli evrak hukuku / Bilgili, Fatih, 0057638 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX940 .R45 2015 v.1 Book Bankacılık kanunu şerhi / Reisoğlu, Seza 0057610 Genel Koleksiyon / Main Collection
KK6970 .S5419 2014 Book İnternetteki suçlar ve suçun internette takibi : Sieber, Ulrich, 0057641 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3800 .A788 2017 Book Ceza hukuku : Artuk, Mehmet Emin 0057614 Genel Koleksiyon / Main Collection
HM51 .R5819 2017 Book Sosyolojiye giriş dersleri / Riutort, Philippe 0057649 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX2064 .G69 2017 Book Açıklamalı Türk anayasaları : Gözübüyük, A. Şeref, 0057622 Genel Koleksiyon / Main Collection
K230.W29 A3719 2017 Book Hukuk felsefesine kısa bir giriş / Wacks, Raymond 0057621 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3147 .A48 2018 c.3 Book A'dan Z'ye yükseköğretimi anlamak / Altınkülçe, Mehmet Rasih 0057563 Genel Koleksiyon / Main Collection
HX273 .L8319 2013 Book Rosa Luxemburg kitabı : Luxemburg, Rosa, 0057652 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3467 .S67 2018 Book Hava ve uzay hukuku = Sorgucu, Ayhan 0057576 Genel Koleksiyon / Main Collection

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .