Bottéro, Jean, 1914-2007

Evvel zaman içinde Mezopotamya / Mezopotamya. Jean Bottéro ve Marie-Joseph Steve ; çevien Anita Tatlıler ; kitap editörü Orçun Türkay. - 4. Baskı - 159 pages : illustrations, photos ; 18 cm. - Yapı Kredi Yayınları ; Genel kültür dizisi ; 1594. 6. .

Publisher Galimard Decouvertes series published in the reprint of the book was translated into Turkish. The library has 4th and 5th edition.

Includes bibliographical references (p. 152) and index.

Dicle ve Fırat arasında sessizliğe gömülmüş bir medeniyetin sırları çiviyazısı tabletlerin izi sürülerek çözülebilecek mi? Hiçbir dile benzemeyen bir dil yitik bir halkın anılarını canlandırabilecek mi? Bu uğurda masa başında ya da kazılarda sürülen bitmek tükenmek bilmeyen çalışmalar yıllarca sürdü ve sürüyor. Kutsal Kitap incelemecisi, Asurbilimci Jean Bottéro ve Yakındoğu'yu çok iyi tanıyan Rahip Marie-Joseph Stève, bazılarına kendilerinin de katıldıkları kazılarda karşılarına çıkan engelleri, Tarih'i ortaya çıkarmanın güçlüklerini, Kutsal Kitap'ın kişilerinin anavatanından anlatıyor. Anlaşılmaz, içinden çıkılmaz işaretlerin rehberliğinde Tarih'in doğuşunu müjdeliyor Mezopotamya, geriye dönük keskin bir bakışla.

9750803574 9789750803574


Uygarlık, Asur-Babil
Civilization, Assyro-Babylonian
Excavations (Archaeology)--Iraq
Kazılar (Arkeoloji)--Irak
Excavations (Archaeology)--Mesopotamia
Kazılar (Arkeoloji)--Mezopotamya


Iraq--Antiquities
Irak--Eski eserler

DS70 / .B6819 2008

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .