Normal view MARC view ISBD view

Milletlerarası ticari tahkimde hakemlerin bağımsızlık yükümlülüğü / Dr. Süheylâ Balkar Bozkurt.

By: Bozkurt, Süheylâ Balkar, 1975- [author].
Material type: materialTypeLabelBookPublisher: İstanbul : On İki Levha, 2016Edition: 1. baskı : Nisan 2016.Description: xxvii, 481 sayfa ; 24 cm.Content type: text Media type: unmediated Carrier type: volumeISBN: 9786051523743.Subject(s): Uluslararası ticari tahkim
Contents:
MILLETLERARASI TAHKİM HUKUKUNDA TEORİK BiR KAVRAM VE EVRENSEL BiR İLKE OLARAK HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ -- HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN HUKUKİ DAYANAĞl, p.7 -- Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğünün Hukuki Dayanağını Tahkimin Hukuki Niteliğinde Arayan Görüş, p.9 -- Tahkimin Hukuki Niteliğine İlişkin Görüşler, p.9 -- Tahkimin Yargısal Nitelik Taşıdığını Savunan Görüş, p.15 -- Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğünün Hukuki Dayanağının Tahkimin Hukuki Niteliğinde Aranmasının Yerindeliği, p.38 -- Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğünun Hukuki Dayanağını Bağımsız Bir Kaynakta Arayan Görüş, p.43 -- HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN EVRENSEL BİR PRENSİP OLARAK BENİMSENMESİ VE DÜZENLENİŞ BİÇİMİ, p.51 -- Ulusal Hukuklarda Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğü, p.52 -- Kıta Avrupası Hukuk Sistemlerinde Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğü, p.52 -- Common Law Hukuk Sistemlerinde Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğü, p.63 -- Türk Hukukunda Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğü, p.68 -- Uluslararası Tahkim Merkezlerinin Kurallarında Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğü, p.75 -- Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Kuralları (ICC Rules of Arbitration), p.75 -- Londra Milletlerarası Tahkim Mahkemesi Tahkim Kuralları (London Court ofInternational Arbitration -- LCIA Rules of Arbitration), p.77 -- Stockholm Ticaret Odası Tahkim Kuralları (Stockholm Chamber ofCommerce -- SCC Rules of Arbitration), p.78 -- İstanbul Ticaret Odası Tahkim Merkezi Kuralları (İTOTAM), p.79 -- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tahkim Kuralları, p.81 -- İSTAC Tahkim Kuralları, p.82 -- Diğer Tahkim Kurumlarının Kuralları, p.83 -- Etik Kurallarda Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğü, p.84 -- Ticari Uyuşmazlıklardaki Hakemler İçin AAA/ ABA Etik Kuralları (The Code of Ethics for Arbitrators in Commercial Disputes), p.84 -- Milletlerarası Tahkim Kurumlarınca ya da Diğer Kuruluşlarca Hazırlanmış Etik Kurallar, p.86 -- Milletlerarası Hakemler İçin IBA Etik Kuralları (International Bar Association -- IBA Rules of Ethics for International Arbitrators), p.87 -- Milletlerarası Tahkimdeki Menfaat Çatışmalarına İlişkin IBA ilkeleri, p.89
HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KABUL EDİLDİĞİ HUKUKİ DÜZENLEMELERDEKİ KAVRAM KARIŞIKLIĞI, p.91 -- Terminoloji Sorunu, p.92 -- Hakemlerin Bağımsızlığı Kavramı, p.93 -- Benzer Hukuki Kavramlar, p.103 -- Hakemlerin Bağımsızlık ve Tarafsızlık Yükümlülüğünün Beraber Ele Alınması Gerekliliği, p.115 -- HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ, p.121 -- Değerlendirilme Biçimine Göre Hakemin Bağımsızlık Yükümlülüğü: Objektif Bağımsızlık ve Sübjektif Bağımsızlık, p.121 -- Etki ve Sonuçları Açısından Hakemin Bağımsızlık Yükümlülüğü: Aşırı Bağımsızlık, p.125 -- İnsan Üstü Bir Varlık: Hakem ve Gerçek Üstü Bir İdeal: Mutlak Bağımsızlık, p.135 -- Hakemin Bağımsızlık Yükümlülüğünün Süresi, p.136 -- Hakemin Bağımsızlık Yükümlülüğünün Tahkimin Başlangıcında Aranması, p.136 -- Hakemin Bağımsızlık Yükümlülüğünün Tahkim Yargılaması Süresince Aranması, p.142 -- Hakemin Bağımsızlık Yükümlülüğünün Sona Ermesi, p.143 -- HAKEMLERDEN BEKLENEN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ETKİSİ OLAN GÖRÜŞ VE UNSURLAR, p.146 -- Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğüne Hakimler ile Aynı Standardın Uygulanmasını Savunan Görüş, p.147 -- Görüşün Açıklanması ve Uygulanma Biçimi, p.147 -- Görüşün Değerlendirilmesi, p.150 -- Adaletin Görünüşü Teorisi (Appearance of]ustice Theory), p.152 -- Teorinin Açıklanması ve Uygulanma Biçimi, p.152 -- Teorinin Değerlendirilmesi, p.160 -- Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğüne İlişkin Standartların Belirlenmesinde Tarafların İradesinin Rolü, p.170 -- Genel Olarak Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğüne Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi ve LexArbitri'nin Önemi, p.170 -- Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğüne İlişkin Standartların Belirlenmesinde Tarafların İradesine Tanınan Etki, p.177 -- Bağımsızlık Yükümlülüğüne İlişkin Standardın Hakemler Açısından Ayniyeti ve Değişkenliği, p.187 -- Bağımsızlık Yükümlülüğünün Tüm Hakemler Açısından Aynı Olması, p.187 -- Bağımsızlık Yükümlülüğünün Değişken Olması, p.190 -- Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğüne İlişkin Yeknesak Bir Standart Oluşturma Çabası: Milletlerarası Tahkimdeki Menfaat Çatışmalarına İlişkin IBA İlkeleri, p.198 -- Genel Olarak, p.199 -- Tarafsızlık, Bağımsızlık ve Bildirime ilişkin Genel Standartlar, p.200 -- Genel Standartların Pratikte Uygulanması, p.205 -- Listeler, p.206 -- Değerlendirme, p.210
MİLLETLERARASI TAHKİM UYGULAMASINDA HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN ETKİNLİĞİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK HUKUKİ ARAÇLAR -- HAKEM KARARININVERİLMESİNDEN ÖNCEKİ DÖNEMDE HAKEMİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ TEMİN EDEN HUKUKİ ARAÇLAR, p.217 -- Hakemin Bağımsızlık Yükümlülüğünü Temin Eden Önleyici Nitelikteki Hukuki Araçlar, p.218 -- Bildirim yükümlülüğü, p.218 -- Hakem Atanmasına itiraz, p.270 -- Meslek Etiği, p.274 -- Tek Taraflı (Ex Parte) İletişim Yasağı, p.278 -- Hakem Heyeti için Sekreter Görevlendirilmesi, p.280 -- Hakemin Bağımsızlık Yükümlülüğünü Temin Eden Telafi Edici Nitelikteki Hukuki Araç: Hakemin Reddi, p.283 -- Genel Olarak, p.284 -- Hakemin Reddi Prosedürü, p.287 -- Hakemin Reddine Sebep Olabilecek Bağımsızlık Yükümlülüğünü ilgilendiren Bazı Durumlar, p.309 -- Hakemin Reddinin Tahkime Etkisi, p.323 -- Yeni Hakem Atanması, p.331 -- Yeni Hakem Atanmasının Sonuçları, p.333 -- Türk Milletlerarası Tahkim Kanunu Uyarınca Bağımsızlık Yükümlülüğüne Aykırılık Sebebiyle Hakemin Reddi, p.335 -- HAKEMİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANMASI HALİNDE ÖNGÖRÜLEN HAKEM KARARINDAN SONRAKİ DÖNEME İLİŞKİN HUKUKİ ARAÇLAR: YAPTIRIMLAR, p.346 -- Hakem Kararının İptali, p.346 -- Hakemin Bağımsızlığıyla İlgili İptal Sebepleri, p.347 -- Hakem Kararının İptali ile Hakemin Reddi Arasındaki Bağlantı, p.355 -- Hakem Kararının Oybirliği ile Verilmiş Olması, p.360 -- Hakemin Bağımsızlık Yükümlülüğüyle İlgili İptal, p.360 -- Milletlerarası Tahkim Kanunu Uyarınca Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğünün İhlali İle Bağlantılı Olabilecek İptal Sebepleri, p.382 -- Hakem Kararının Tenfizinin Reddi, p.390 -- Hakemin Bağımsızlığıyla İlgili Tenfiz Engelleri, p.391 -- Tenfiz Engeli Olması Açısından Hakemin Bağımsızlık Yükümlülüğüne Aykınlığı ile İlgili İspat Meseleleri, p.398 -- Hakemin Bağımsızlığının Tartışıldığı Tenfiz Davalarında Mahkemelerin Dikkate Alması Gereken Önemli Unsurlar, p.408 -- Türk Tahkim Hukuku'nda Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğünün İhlali ile Bağlantılı Tenfiz Davaları, p.414 -- HAKEMİN SÖZLEŞMESEL SORUMLULUĞU, p.420 -- Hakemin Sözleşmesel Sorumluluğunun Kaynağı Olarak Hakem Sözleşmesi, p.420 -- Hakemin Sözleşmesel Sorumluluğunun İçeriği ve Hakemin Bağımsızlık yükümlülüğü, p.425 -- Hakemin Sorumluluğunun Çeşitli Milli Hukuklarda Düzenleniş Biçimi, p.429 -- Hakemin Sözleşmesel Sorumluluğuna Uygulanacak Hukuk Meselesi, p.431 -- Türk Milletlerarası Tahkim Hukuku Açısından Hakemin Sözleşmesel Sorumluluğu, p.437
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Status Date due Barcode
Book Book Merkez Kütüphane
Genel Koleksiyon / Main Collection
Genel Koleksiyon K2400 .B69 2016 (Browse shelf) Ödünç verilemez-İşlemde / Not for loan-In process 0058076

BİRİNCİ BÖLÜM. MILLETLERARASI TAHKİM HUKUKUNDA TEORİK BiR KAVRAM VE EVRENSEL BiR İLKE OLARAK HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ -- 1. HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN HUKUKİ DAYANAĞl, p.7 -- I. Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğünün Hukuki Dayanağını Tahkimin Hukuki Niteliğinde Arayan Görüş, p.9 -- A. Tahkimin Hukuki Niteliğine İlişkin Görüşler, p.9 -- 2. Tahkimin Yargısal Nitelik Taşıdığını Savunan Görüş, p.15 -- B. Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğünün Hukuki Dayanağının Tahkimin Hukuki Niteliğinde Aranmasının Yerindeliği, p.38 -- II. Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğünun Hukuki Dayanağını Bağımsız Bir Kaynakta Arayan Görüş, p.43 -- 2. HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN EVRENSEL BİR PRENSİP OLARAK BENİMSENMESİ VE DÜZENLENİŞ BİÇİMİ, p.51 -- I. Ulusal Hukuklarda Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğü, p.52 -- A. Kıta Avrupası Hukuk Sistemlerinde Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğü, p.52 -- B Common Law Hukuk Sistemlerinde Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğü, p.63 -- C. Türk Hukukunda Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğü, p.68 -- II. Uluslararası Tahkim Merkezlerinin Kurallarında Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğü, p.75 -- A. Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Kuralları (ICC Rules of Arbitration), p.75 -- B. Londra Milletlerarası Tahkim Mahkemesi Tahkim Kuralları (London Court ofInternational Arbitration -- LCIA Rules of Arbitration), p.77 -- C. Stockholm Ticaret Odası Tahkim Kuralları (Stockholm Chamber ofCommerce -- SCC Rules of Arbitration), p.78 -- D. İstanbul Ticaret Odası Tahkim Merkezi Kuralları (İTOTAM), p.79 -- E. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tahkim Kuralları, p.81 -- F. İSTAC Tahkim Kuralları, p.82 -- G. Diğer Tahkim Kurumlarının Kuralları, p.83 -- III. Etik Kurallarda Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğü, p.84 -- A. Ticari Uyuşmazlıklardaki Hakemler İçin AAA/ ABA Etik Kuralları (The Code of Ethics for Arbitrators in Commercial Disputes), p.84 -- B. Milletlerarası Tahkim Kurumlarınca ya da Diğer Kuruluşlarca Hazırlanmış Etik Kurallar, p.86 -- C. Milletlerarası Hakemler İçin IBA Etik Kuralları (International Bar Association -- IBA Rules of Ethics for International Arbitrators), p.87 -- D. Milletlerarası Tahkimdeki Menfaat Çatışmalarına İlişkin IBA ilkeleri, p.89

3. HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KABUL EDİLDİĞİ HUKUKİ DÜZENLEMELERDEKİ KAVRAM KARIŞIKLIĞI, p.91 -- I. Terminoloji Sorunu, p.92 -- A. Hakemlerin Bağımsızlığı Kavramı, p.93 -- B. Benzer Hukuki Kavramlar, p.103 -- II. Hakemlerin Bağımsızlık ve Tarafsızlık Yükümlülüğünün Beraber Ele Alınması Gerekliliği, p.115 -- 4. HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ, p.121 -- I. Değerlendirilme Biçimine Göre Hakemin Bağımsızlık Yükümlülüğü: Objektif Bağımsızlık ve Sübjektif Bağımsızlık, p.121 -- II. Etki ve Sonuçları Açısından Hakemin Bağımsızlık Yükümlülüğü: Aşırı Bağımsızlık, p.125 -- III. İnsan Üstü Bir Varlık: Hakem ve Gerçek Üstü Bir İdeal: Mutlak Bağımsızlık, p.135 -- IV Hakemin Bağımsızlık Yükümlülüğünün Süresi, p.136 -- A. Hakemin Bağımsızlık Yükümlülüğünün Tahkimin Başlangıcında Aranması, p.136 -- B. Hakemin Bağımsızlık Yükümlülüğünün Tahkim Yargılaması Süresince Aranması, p.142 -- C. Hakemin Bağımsızlık Yükümlülüğünün Sona Ermesi, p.143 -- 5. HAKEMLERDEN BEKLENEN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ETKİSİ OLAN GÖRÜŞ VE UNSURLAR, p.146 -- I. Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğüne Hakimler ile Aynı Standardın Uygulanmasını Savunan Görüş, p.147 -- A. Görüşün Açıklanması ve Uygulanma Biçimi, p.147 -- B. Görüşün Değerlendirilmesi, p.150 -- II. Adaletin Görünüşü Teorisi (Appearance of]ustice Theory), p.152 -- A. Teorinin Açıklanması ve Uygulanma Biçimi, p.152 -- B. Teorinin Değerlendirilmesi, p.160 -- III. Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğüne İlişkin Standartların Belirlenmesinde Tarafların İradesinin Rolü, p.170 -- A. Genel Olarak Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğüne Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi ve LexArbitri'nin Önemi, p.170 -- B. Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğüne İlişkin Standartların Belirlenmesinde Tarafların İradesine Tanınan Etki, p.177 -- IV. Bağımsızlık Yükümlülüğüne İlişkin Standardın Hakemler Açısından Ayniyeti ve Değişkenliği, p.187 -- A. Bağımsızlık Yükümlülüğünün Tüm Hakemler Açısından Aynı Olması, p.187 -- B. Bağımsızlık Yükümlülüğünün Değişken Olması, p.190 -- V. Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğüne İlişkin Yeknesak Bir Standart Oluşturma Çabası: Milletlerarası Tahkimdeki Menfaat Çatışmalarına İlişkin IBA İlkeleri, p.198 -- A. Genel Olarak, p.199 -- B. Tarafsızlık, Bağımsızlık ve Bildirime ilişkin Genel Standartlar, p.200 -- C. Genel Standartların Pratikte Uygulanması, p.205 -- D. Listeler, p.206 -- E. Değerlendirme, p.210

İKİNCİ BÖLÜM. MİLLETLERARASI TAHKİM UYGULAMASINDA HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN ETKİNLİĞİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK HUKUKİ ARAÇLAR -- 6. HAKEM KARARININVERİLMESİNDEN ÖNCEKİ DÖNEMDE HAKEMİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ TEMİN EDEN HUKUKİ ARAÇLAR, p.217 -- I. Hakemin Bağımsızlık Yükümlülüğünü Temin Eden Önleyici Nitelikteki Hukuki Araçlar, p.218 -- A. Bildirim yükümlülüğü, p.218 -- B. Hakem Atanmasına itiraz, p.270 -- C. Meslek Etiği, p.274 -- D. Tek Taraflı (Ex Parte) İletişim Yasağı, p.278 -- E. Hakem Heyeti için Sekreter Görevlendirilmesi, p.280 -- II. Hakemin Bağımsızlık Yükümlülüğünü Temin Eden Telafi Edici Nitelikteki Hukuki Araç: Hakemin Reddi, p.283 -- A. Genel Olarak, p.284 -- B. Hakemin Reddi Prosedürü, p.287 -- C. Hakemin Reddine Sebep Olabilecek Bağımsızlık Yükümlülüğünü ilgilendiren Bazı Durumlar, p.309 -- D. Hakemin Reddinin Tahkime Etkisi, p.323 -- E Yeni Hakem Atanması, p.331 -- F. Yeni Hakem Atanmasının Sonuçları, p.333 -- G. Türk Milletlerarası Tahkim Kanunu Uyarınca Bağımsızlık Yükümlülüğüne Aykırılık Sebebiyle Hakemin Reddi, p.335 -- 7. HAKEMİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANMASI HALİNDE ÖNGÖRÜLEN HAKEM KARARINDAN SONRAKİ DÖNEME İLİŞKİN HUKUKİ ARAÇLAR: YAPTIRIMLAR, p.346 -- I. Hakem Kararının İptali, p.346 -- A. Hakemin Bağımsızlığıyla İlgili İptal Sebepleri, p.347 -- B. Hakem Kararının İptali ile Hakemin Reddi Arasındaki Bağlantı, p.355 -- C. Hakem Kararının Oybirliği ile Verilmiş Olması, p.360 -- D. Hakemin Bağımsızlık Yükümlülüğüyle İlgili İptal, p.360 -- E. Milletlerarası Tahkim Kanunu Uyarınca Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğünün İhlali İle Bağlantılı Olabilecek İptal Sebepleri, p.382 -- II. Hakem Kararının Tenfizinin Reddi, p.390 -- A. Hakemin Bağımsızlığıyla İlgili Tenfiz Engelleri, p.391 -- B. Tenfiz Engeli Olması Açısından Hakemin Bağımsızlık Yükümlülüğüne Aykınlığı ile İlgili İspat Meseleleri, p.398 -- C. Hakemin Bağımsızlığının Tartışıldığı Tenfiz Davalarında Mahkemelerin Dikkate Alması Gereken Önemli Unsurlar, p.408 -- D Türk Tahkim Hukuku'nda Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğünün İhlali ile Bağlantılı Tenfiz Davaları, p.414 -- 8. HAKEMİN SÖZLEŞMESEL SORUMLULUĞU, p.420 -- I. Hakemin Sözleşmesel Sorumluluğunun Kaynağı Olarak Hakem Sözleşmesi, p.420 -- II. Hakemin Sözleşmesel Sorumluluğunun İçeriği ve Hakemin Bağımsızlık yükümlülüğü, p.425 -- III. Hakemin Sorumluluğunun Çeşitli Milli Hukuklarda Düzenleniş Biçimi, p.429 -- IV. Hakemin Sözleşmesel Sorumluluğuna Uygulanacak Hukuk Meselesi, p.431 -- V. Türk Milletlerarası Tahkim Hukuku Açısından Hakemin Sözleşmesel Sorumluluğu, p.437

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .