Your search returned 92 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Menakib-i İbrahim Gülşeni : (inceleme-metin) / Muhyi-i Gülşeni ; yayına hazırlayanlar: Mustafa Koç, Eyyüp Tanrıverdi.

by Muhyî-yi Gülşenî, -1604 [author] | Koc̦, Mustafa [editor.] | Tanrıverdi, Eyyüp [editor.] | Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi. Yazma Koleksiyonu [host institution.] | Turkey. Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı [issuing body.].

Edition: 1.baskıMaterial type: book Book; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: Fatih, İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2014Other title: Manakib-i İbrahim-i Gulshani.Online access: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı e-Kitap Portali Full text online free access Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (1). Location(s): Genel Koleksiyon BP189.7.K442.M84 2014.

En-Nuru’l-Furkan Fi Şerhi Lugati’l Kur’an = Kur’an lügati / Hasırızade Elif Efendi ; yayına hazırlayanlar Mustafa Koç, Eyyüp Tanrıverdi.

by Hasırızade Elif Efendi.

İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (2). Location(s): BP133 H37 2015.

Asım Efendi tarihi : Osmanlı tarihi 1218-1224/1804-1809) = تاريخ عاصم / Ahmed Asım Efendi = احمد عاصم افندي yayına hazırlayan Ziya Yılmazer.

by Ahmet Asım, 1755-1819 or 1820.

İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015Online access: click view Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (2). Location(s): DR486 .A36 A85 2015.

Mesiru umumi'l-muvahhidin şerh u terceme-i kitab-ı ihyau ulümi'd-din : İhya tercüme ve şerhi / Çeviri yazı - tıpkıbasım

by Yusuf Sıdki El-Mardini [author] | Koç, Mustafa [editor] | Tanrıverdi, Eyyüp [editor] | Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2017Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (6). Location(s): Genel Koleksiyon BL239 Y87 2015.

Vankulu Lügati / Vankulu Mehmed Efendi ; yayına hazırlayanlar: Mustafa Koç, Eyyüp Tanrıverdi.

by Vankulu Mehmet Efendi, -1592 | Koç, Mustafa [prepared] | Tanrıverdi, Eyyüp.

İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015Online access: click view Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (1). Location(s): REF PL193.A7 V3 2015.

İşrak felsefesi = Hikmetü'l-İşrak / ŞihabüddinEs-Sühreverdi ; çeviren: Eyüp Bekiryazıcı, Üsmetullah Sami ; editör: Abdulkadir Coşkun.editör:.

by Şihabüddin Es-Sühreverdi | Bekiryazıcı, Eyüp [translated] | Sami, Üsmetullah [prepared] | Çoşkun, Abdülkadir.

İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015Other title: Hikmetü'l-İşrak..Online access: click view Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (1). Location(s): BP188.9. S93 2015.

Muradi divanı : (inceleme-tenkitli metin) / Sultan Üçüncü Murat ; yayına hazırlayan , editör H. Ahmet Kırkkılıç. ; Sultan Üçüncü Murat ; yayına hazırlayan H. Ahmet Kırkkılıç.

by Sultan üçüncü Murad, 1546-1595 | Kırkkılıç, H. Ahmet.

Publisher: İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015Online access: click view Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (1). Location(s): PL234.21 M873 2015.

Nüzhetü'l-ervah : bilgelerin tarihi ve özdeyişleri / Şemseddin eş-Şehrezuri ; çeviri Eşref Altaş.

by Shahrazuri, Shams al-Din Muhammad ibn Mahmud, active 13th century | Altaş, Eşref.

Publisher: İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015Online access: click view Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (1). Location(s): B115.A7 S46 2015.

Şerhu’l-Mevakıf : Mevakıf Şerhi / Seyyid Şerif Cürcani ; çeviri Ömer Türker.

by Jurjani, Ali ibn Muhammad, al-Sayyid al-Sharif, 1340-1413 | Türker, Ömer.

Publisher: İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015Online access: click view Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (3). Location(s): BP165.5 S48 2015.

El-Milel ve'n-nihal Dinler, mezhepler ve felsefi sistemler tarihi/ / Şehristani ; çeviri: Mustafa Öz ; yayına hazırlayan: Mehmet Dalkılıç.

by Shahrastani, Muhammad ibn Abd al-Karim, 1086?-1153 | Öz, Mustafa | Dalkılıç, Mehmet.

İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015Other title: Dinler, mezhepler ve felsefi sistemler tarihi..Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (1). Location(s): BP191 S44 2015.

Muhibbî dîvânı, ديوان محبي : bütün şiirleri (inceleme- tenkitli metin) / Muhibbî (Kânûnî Sultan Süleyman), hazırlayanlar : Kemal Yavuz, Orhan Yavuz.

by Süleyman, I, Sultan of the Turks, 1494 or 1495-1566 | Yavuz, Kemal | Yavuz, Orhan.

Edition: First editionMaterial type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: İstanbul : T.C. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ; 2016Online access: click view Availability: No items available Checked out (2).

Tercüme-i mukaddime-i İbn Haldûn : Mukaddime tercümesi / İbn Haldûn, mütercim :Pîrîzâde Mehmed Sâhib, Hazırlayanlar: Yavuz Yıldırım, Sami Erdem, Halit Özkan, M. Cüneyt Kaya.

by İbn-i Haldun, 1332-1406 | Yıldırım, Yavuz | Erdem, Sami | Özkan, Halit | Kaya, M. Cüneyt.

Edition: First edition.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction İstanbul : T.C. Türkiye Yazma Eserler kurumu Başkanlığı ; 2015Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (3). Location(s): Genel Koleksiyon D 16.7. I23319 2015 v.1.

Mantık risâleleri : (İnceleme - çeviri yazı - tıpkıbasım) / Ladikli Mehmed Çelebi (ö. 1495), İsmail Ferruh Efendi (ö. 1840), Mustafa Râşid el-İstanbulî (ö. 1802/3), Ahmed Nazîf b. Mehmed (ö. 1806 s.), Mehmed Sâdık eş-Şehrî (ö. 1851), Müstakimzâde Süleymân (ö. 1788), Haputlu İshak Efendi (ö. 1892) ; hazırlayanlar İbrahim Çapak, Mesud Öğmen, Abdullah Demir.

by Çapak, İbrahim [editor.] | Ladikli Mehmed Çelebi, -1495 | Çapak, İbrahim, 1971- | Öğmen, Mesud | Demir, Abdullah, 1970-.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015Other title: Rasāʼil manţiqiyyah | Rasāʼil manţiqīyah.Online access: click view Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (1). Location(s): Genel Koleksiyon B753 M36 2015.

Felsefî Risâleler / Kindî (ö 866?) ; Çeviri, Mahmut Kaya.

by Kindī, -approximately 873 [author.] | Kaya, Mahmut [editor.].

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (1). Location(s): Genel Koleksiyon B753 .K55 2015.

El-Kıstâsü'l-Müstakîm, قسطاس المستقيم : Dosdoğru ölçü (inceleme - çeviri - tıpkıbasım) / Ebû Hâmid el-Gazzâlî, çeviren ve yayına hazırlayan: İbrahim Çapak.

by Gazzali, 1058-1111 [author.] | Çapak, İbrahim [translator, editor.].

Edition: First edition.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ; 2016Online access: click view Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (1). Location(s): Genel Koleksiyon B753.E284 2016.

Mîzânu'l-ukûl : mantık ve metodoloji (çeviri yazı - tıpkıbasım / Ali Sedâd (ö. 1900) ; yayına hazırlayanlar İbrahim Çapak, Harun Kuşlu, Metin Aydın.

by Ali Sedat bin Cevdet, 1857-1900 | Çapak, İbrahim, 1971- | Kuşlu, Harun | Aydın, Metin.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015Other title: Mantık ve metodoloji | Mîzânu'l-ukûl fi'l-mantık ve'l-usûl | Mīzān al-ʻukūl fī al-mantık wa al-usūl | Mīzān al-ʻuqūl fī al-manţık wa al-uṣūl.Online access: click view Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (1). Location(s): Genel Koleksiyon B748.A395 M593 2015.

El-Keşşâf 'an hakā'ikı ğavâmidı't-tenzîl ve 'uyûni'l-ekāvîl fî vucûhî't-te'vîl : Keşșaf tefsiri : (metin-çeviri) / Zemahşerî ; çeviri Muhammed Coşkun, Ömer Çelik, Necdet Çağıl, Adil Bebek, Abdulaziz Hatip, Aydın Temizer, A. Enes Ateş, Murat Sülün, Mehmet Çiçek, Sadrettin Gümüş ; editör Murat Sülün.

by Zamakhshari, Mahmud ibn Umar, 1075-1144 [author] | Sülün, Murat [translator, editor] | Coşkun, Muhammed [translator] | Çelik, Ömer [translator] | Bebek, Adil, 1948- [translator] | Çağıl, Necdet, 1956- [translator] | Zamakhshari, Mahmud ibn Umar, 1075-1144. Kashshāf | Zamakhshari, Mahmud ibn Umar, 1075-1144. Kashshāf | Erdoğan, Mehmet, 1956- [translator] | Gümüş, Sadreddin [translator] | Çiçek, Mehmet [translator] | Ateş, Avnullah Enes [translator] | Hatip, Abdulaziz [translator] | Temizer, Aydın [translator].

Edition: 1. baskı.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Fatih, İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2016-<2018>Other title: Keşșaf tefsiri.Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (4). Location(s): Genel Koleksiyon BP130.4 .Z2519 2016 v.4.

Beyânu'l-Hakâik hakikatlerin beyânı : (inceleme - dizin - tıpkıbasım / Reşîdüddîn Fazlullâh, Preparer : Judith Pfeiffer.

by Reşîdüddin Fazlullah Hamedani, 1247–1318 | Pfeiffer, Judith [preparer].

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ; 2016Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (1). Location(s): Genel Koleksiyon B743. R47 B49 2016.

Zübdetü'l-hakâik hakikatlerin özü şekva'l-garîb garibin şikâyeti :شكوى الغريب , زبدة الحقاءق (eleştirmeli metin- çeviri) / Aynülkudât El-Hemedânî, editor : Ahmet Kamil Cihan, eleştirmeli metin- çeviri : Ahmet Kamil Cihan, Salih Yalın, Mesut Sandıkçı, Arsan Taher.

by Aynülkudât El-Hemedânî, d. 1131 | Cihan, Ahmet Kamil [editor, translator.] | Yalın, Salih [translator.] | Sandıkçı, Mesut [translator.] | Taher, Arsan [translator.].

Edition: First edition.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ; 2016Online access: click view Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (1). Location(s): Genel Koleksiyon BP 166.2 .A983 2016.

Tuhfetü'l-Memlûk = تحفة المملوك وعمدة الملوك siyasetname : İnceleme - çeviri - tıpkıbasım = Tuhfat al-mamlūk wa 'umdat al-mulūk / Anonim (15-16. yy) ; çeviri : Yakup Kara ; editor : Özgür Kavak.

by Kara, Yakup [translator.] | Kavak, Özgür [editor.].

Edition: First edition.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ; 2016Online access: click view Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (1). Location(s): Genel Koleksiyon .

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .